Algblomning i Östersjön

Årets algblomning har börjat. Nu finns det ytansamlingar runt Blekinge och i Hanöbukten, samt ett bälte på väg ner mot Gotland från Finska Viken.

Algblomningen runt Blekinge och i Hanöbukten syntes på satellitbilderna torsdagen den 7 juli. Finska Viken har haft algblomning några dagar, och dessa ytansamlingar har nu växt i sydvästlig riktning ner mot Gotland.

– Sommarens algblomning har kommit igång nu, säger Cia Hultcranz, oceanograf SMHI. Det har varit varmt och vattnet har varit lugnt, faktorer som gynnar algblomningen. Om vädret blir mer ostadigt kan algansamlingarna minska igen.

– Hur det utvecklas kan vara svårt att utläsa. Det blir troligtvis mycket moln till helgen, och då kan satelliterna inte detektera ytansamlingar av alger.

Satellitbilder följer algsituationen

SMHI använder sig av två stycken satelliter för tolkning av ytansamlingar av alger i Östersjön: ESAs satellit ENVISAT och NASAs satellit AQUA.