Aktuella vattenflöden med prognoser i ny tjänst på webben

Är vattenflödet normalt just nu och kommer det att stiga eller sjunka kommande vecka? Det är frågor man kan få svar på i den nya webbtjänsten Hydrologiskt nuläge. Tjänsten är utvecklad av SMHI för att stödja miljöövervakningen och vattenförvaltningen i Sverige men är fritt tillgänglig för alla.

Hydrologiskt nuläge, eller HydroNu som den även kallas, presenterar aktuell flödesinformation med hög rumslig upplösning för hela landet. Aktuella flöden jämförs med historiska värden på varje plats för att avgöra hur vanligt förekommande flödena är. Vattendrag med ovanligt höga eller låga flöden markeras i en interaktiv karta.

Presentation av vattenflöden i karta med HydroNu
Den 8 februari 2014 var flödet högre än normalt i Österdalälven mellan Siljan och Djurås (blå linjer), medan resterande delar av Dalälven hade normala flöden. Tillflödena kring sjön Runn hade t.o.m. lägre flöde än normalt (röda linjer). Förstora Bild
Prognoskarta för vattenflöden från HydroNu
I prognosen för 17 februari 2014 är i stort sett alla vattenflöden i Dalälvens avrinningsområde ovanligt höga (blå linjer) på grund av milt väder med snösmältning. Förstora Bild

Beräkningar ger heltäckande bild

En heltäckande bild av aktuella vattenflöden förutsätter modellberäkningar eftersom mätningar bara utförs på ett begränsat antal platser i landet. För detta används den hydrologiska modellen S-HYPE som beräknar vattenflöden för ca 36000 platser i landet sammankopplade i avrinningsområden.

Beräkningarna presenteras i både karta och diagram, där aktuella vattenflöden alltid jämförs med platstypiska förhållanden. Det gör det möjligt att avgöra om flödet på något sätt avviker från vad som är normalt för just denna tid och plats.

Presentation av vattenflöden i diagram, i HydroNu.
Presentation av vattenflöden i diagram för Västerdalälven i Djurås, strax uppströms sammanflödet med Österdalälven. Historiska vattenflöden från perioden 1999-2012 visas i blå färg och aktuellt flöde med svart/röd linje. I prognosen för den 17:e februari är vattenflödet mycket högre än normalt. Förstora Bild

Värdefull information vid miljöarbete

- Informationen har stort värde inom miljöövervakningen, där insamling av vissa vattenprover bör undvikas när flödet är onormalt högt eller lågt för att proverna ska vara jämförbara med tidigare prover, säger Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

Andra provtagningar kanske snarare bör utföras under hög- eller lågflöden för att beskriva extrema ämnestransporter eller koncentrationer, fortsätter Niclas.

Även allmänheten kan ha nytta av HydroNu. Särskilt människor som på ett eller annat sätt är aktiva vid vattendrag, exempelvis sportfiskare och kanotister.

-Med denna information kan man planera sina aktiviteter kring vattendrag på ett bättre sätt, säger Lena Eriksson Bram, hydrolog vid SMHI. Det kanske är olämpligt att åka på en fisketur till en å där vattenflödet är mycket högre än normalt, och kanske mer lämpligt att prova fiskelyckan på en annan plats där flödet är normalhögt, avslutar Lena.

Kom igång med HydroNu

HydroNu fungerar bäst på en dator med modern webbläsare, exempelvis Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Internet Explorer version 9 eller senare.
Tjänsten kommer att anpassas för att fungera bättre i mobiler och läsplattor.

Gå direkt till HydroNu