Dagsaktuellt flödesläge i ny karta

Ska du ut och paddla eller fiska? Då kan information om hur mycket vatten det är i vattendraget vara avgörande. Nu publiceras dagligen en karta över flödesläget i Sverige. Kartan visar hur vattenföringen i landets vattendrag avviker från det normala för samma tid på året.

Flödesläget 2016 06 09

Den nya kartan över flödesläget ger en bättre helhetsbild eftersom den redovisar mätningar och beräkningar för ungefär 37 000 platser. Vi har beräknat normala vattenflöden för dessa platser och jämför dagens vattenflöde med vad som är normalt för just denna plats och dag på året, säger Niclas Hjerdt, hydrolog.

Med kartans hjälp kan du snabbt identifiera områden där det är högre eller lägre vattenflöden än normalt. Om du vill ha mer detaljerad information finns en länk till Hydrologiskt nuläge där flödesdiagram visas.

Historik och prognos

Kartor över flödesläget från de senaste tre månaderna sparas och du kan enkelt bläddra bland dessa kartor. Dessutom finns kartor med prognoser för de kommande tio dygnen.

Så beräknar vi flödesläget

Vattenföringen mäts på ca 300 platser och beräknas för övriga platser med , en hydrologisk beräkningsmodell. Tidsserier med dygnsmedelvattenföring sammanställs för perioden 1981-2010 för cirka 37 000 platser i landet.

För varje plats definieras det normala flödet som intervallet mellan 10:e och 90:e percentilerna av historiska flöden för varje enskild dag på året. Det betyder att det normala flödet varierar under året.

Dagens flöde jämförs sedan med det normala intervallet i varje plats. Om flödet är högre än 90% av alla historiska flöden samma dag på året, dvs över den 90:e percentilen, så markeras området med en blå prick. Om flödet är lägre än 90% av alla historiska flöden samma dag på året, dvs under den 10:e percentilen, så markeras området med en röd prick. Platser där flödet ligger inom det normala intervallet markeras inte i kartan.