Beslutsfattare från Afrika på klimatutbildning på SMHI

Trettio tjänstemän från södra Afrika har under tre veckor gästat SMHI i Norrköping. De genomför en utbildning om klimatförändringar och hur samhällen kan förebygga kriser och anpassas till en förändrat klimat.

SMHI kommer att genomföra tio program för sammanlagt 300 nyckelpersoner från ett flertal afrikanska länder. Programmen löper under nio månader och genomförs i Afrika och Sverige.

Om klimatförändringar och klimatanpassning

Programmen arbetar med ett flertal perspektiv, exempelvis:

  • den senaste klimatforskningen
  • vilka effekter som klimatförändringen har på vattenresurser, jordbruk, hälsa, etc
  • sårbarhetsbedömning och hur samhällen kan hantera risker och klimatanpassa sig
  • beslutsfattande under osäkerhet
  • samverkan mellan olika samhällsaktörer
  • klimatkommunikation
  • hur moderna myndigheter kan utvecklas