89 mm – årets hittills största dygnsnederbördsmängd

Söndagens kraftiga regn gav 89 mm i Söderhamn-Söderala vilket är årets hittills största dygnsnederbördsmängd men långt efter rekordvärdena.

Under söndagen drabbades södra Norrland av skyfall med översvämningar på flera håll i samband med åska. Det kraftigaste regnet föll då över Hälsingland (se figur 1). I Söderhamn i Hälsingland finns uppgifter från privatpersoner om nederbördsmängder på över 100 mm i området. Den preliminärt största mängden som uppmättes vid en officiell SMHI-station under söndagsdygnet var 89 mm i Söderhamn-Söderala.

Regnet orsakade även lokala översvämningar. Bland annat blev Norralatunneln översvämmad vilket ledde till att ett tåg blev stående där i ett par timmar. Vattenflödet ökade kraftigt i mindre vattendrag i området medan större vattendrag inte tycks ha påverkats. Antalet blixturladdningar som registrerades inom Sverige uppgick till drygt 10000. En tydlig koncentration av urladdningarna återfanns just kring Söderhamn.

Beräknad dygnsnederbördsmängd 20130811
Figur 1: Beräknad dygnsnederbördsmängd i mm med hjälp av radar för den 11 augusti. De små, små orangea färgfläckarna söder om Hudiksvall indikerar nederbörd omkring 100 mm i ett mycket litet område i Hälsingland nära kusten. Källa: SMHI. Foto SMHI Förstora Bild

Tredje största dygnsmängden i Söderhamn

De 89 mm som föll är även den tredje största dygnsmängd som fallit i Söderhamn där mätningar finns från 1946 och framåt. Den 15 oktober 1992 föll 127 mm i Söderhamn och den 26 augusti 1979 fick staden ta emot 100 mm regn. Värdet från oktober 1992 är för övrigt svenskt dygnsrekord för månaden.

Söderhamns värde på 89 mm är preliminärt även årets hittills största dygnsnederbördsmängd. Tidigare högsta värde var 78 mm från Arjeplog-Myrheden i södra Lappland den 2 juli. Den officiellt största dygnsmängd SMHI känner till är 198 mm från den 28 juli 1997 i Fagerheden i Norrbotten. Den största mängd som fallit under ett dygn i augusti är189 mm uppmätt den 4 augusti 2004 i värmländska Råda.

I regel faller årets största dygnsnederbördsmängd under juli eller augusti som är de varmaste månaderna.