50 beslutsfattare från Afrika på SMHIs klimatkurs

Under oktober börjar två nya omgångar av det internationella programmet "Climate Change". Denna gång gästas SMHI av nästan femtio beslutsfattare från internationella organisationer och företag i Afrika.

SMHI har sedan 2007 arrangerat utbildningar inom "Climate Change - Mitigation and Adaptation" för Sida. Programmen vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer inom miljömyndigheter, universitet, industrier, samhällsplaneringsorgan och konsultorganisationer i utvecklingsländer.

Nu under oktober kommer två utbildningar om fyra veckor vardera att gå parallellt på SMHI i Norrköping. Den första kursen vänder sig till deltagarna från Sydafrika, Namibia och Botswana. Den andra har deltagare från norra Afrika och Mellanöstern.

Gordon Carlson, SMHI, i samtal med deltagare från SMHIs klimatkurs

Brett program

- Programmet har flera fokus. Den går igenom den naturvetenskapliga grunden till klimatförändringen och dess effekter på exempelvis vattenresurser, kuster, skogs- och jordbruk. Vi diskuterar också åtgärder för att motverka följderna av ett förändrat klimat, berättar Sonja Larsson-McCann, kurssamordnare på SMHI.

- De medverkande får även lära sig mer om samhällsplanering och strategiska val i utvecklingsprojekt. En viktig del i utbildningen är deltagarnas egna projektarbeten runt aktuella frågor i sina respektive hemländer, ett arbete som fortsätter och rapporteras i uppföljningsmöten på plats i Afrika, säger Sonja Larsson-McCann.