22 och 23 mars, Världsvatten- och Världsmeteorologidagen

FN anordnar Världsvattendagen den 22 mars under temat ”Rent vatten för en frisk värld”. Syftet är att belysa vikten av vatten och verka för en hållbar förvaltning av vattentillgångar. Dagen efter uppmärksammar WMOs medlemmar världen över Världsmeteorologidagen. I år firas ”60 år i tjänst för säkerhet och välbefinnande”.

FN anordnar varje år Världsvattendagen den 22 mars för att belysa vikten av vatten och verka för en hållbar förvaltning av vattentillgångar. I år är temat ”Rent vatten för en frisk värld”.

God vattenkvalitet är grundläggande för ekosystems hållbarhet och människors hälsa. En ökande befolkning, urbanisering samt förändrade produktions- och konsumtionsvanor ökar utsläpp och föroreningar och försämrar vattenkvaliteten. Exempelvis släpps 2 miljoner ton avlopp och övrigt spillvatten dagligen ut i världens vatten. Det är dock billigare att skydda vattenresurserna än att rena förorenat vatten. Vattenkvalitet och socioekonomiska faktorer hör tätt samman, säkert dricksvatten och sanitet är viktiga faktorer för fattigdomsbekämpning.

Världsvattendagen uppmärksammas av olika aktörer runt om i Sverige. SMHI bjuder in gymnasieungdomar till en seminariedag i Norrköping med fokus på vattenkvalitet.

World water day 2010

I 60 års tjänst för säkerhet och välbefinnande

Dagen efter, den 23 mars, uppmärksammar WMOs medlemmar världen över Världsmeteorologidagen. I år firas ”60 år i tjänst för din säkerhet och ditt välbefinnande”.

Den meteorologiska världsorganisationen har 188 medlemmar världen över, däribland SMHI. Dagen firas till minne av den 23 mars 1950, då den konvention som ledde till bildandet av WMO trädde i kraft.

World Meteorological Organization (WMO)