2017 ytterligare ett varmt år enligt sammanställning från det europeiska vädercentret

2017 blev ett varmt år. Det visar den sammanställning som det europeiska vädercentret ECMWF gjort. Det är inom ramen för arbetet med Copernicus klimattjänster som centret samlat globala temperaturdata. Enligt sammanställningen nådde den globala medeltemperaturen upp till 14,7 °C.

– Vi kan konstatera att den globala uppvärmningen fortsätter. 2017 blev varmt – i nivå med 2015 och 2016 - trots att det inte var ett El Niño-år. Sett till målet om 1,5 graders global uppvärmning, som världens länder kommit överens om i Parisavtalet, är 2017 redan 1,2 grader varmare än förindustriella förhållanden, säger Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI.

Temperaturavvikelser 2017 enligt ECMWF
Lufttemperatur 2017, medeltemperatur 2017 jämfört med referensperioden 1981-2010. Illustration Copernicus Climate Change Service, ECMWF

ECMWFs dataset visar att;

  • 2017 var omkring 0,1 °C kallare än det hittills varmaste året, 2016, och varmare än 2015 (tidigare näst varmaste året)
  • Bland åren utan påverkan av El Niño var 2017 det varmaste året hittills
  • 2017 var omkring 0,5 °C varmare än den klimatologiska referensperioden 1981-2010
  • 2017 beräknas varit 1,2 °C varmare än förindustriell tid

Den största temperaturskillnaden för 2017 jämfört med 1981-2010 fanns i delar av Arktis.