2014 blev ett rekordvarmt år i Sverige

Med två rätt milda dygn kvar av år 2014 så står det klart att Sverigemedeltemperaturen för året blir den högsta som hittills registrerats. Den blir cirka 0,15° högre än det hittills högsta värdet från år 1934.

Sverigemedeltemperaturen 2014 jämförd med tidigare rekordår
Sverigemedeltemperaturen 2014 blev ungefär 0,15° högre jämfört med de tidigare rekordåren som i rangordning är 1934, 1938 och 1990. Förstora Bild

När det gäller årsmedeltemperaturer för enskilda stationer så kommer Falsterbo att slå det tidigare svenska rekordet på 10,1° i Malmö år 1990 med cirka 0,4°.

Göteborg ser ut att kunna slå sitt rekord från 2008 med drygt en halv grad.

I de drygt 250-åriga temperaturserierna från Stockholm och Uppsala blir det i båda fallen rekord med 0,2-0,3°.

Få och kortvariga perioder under året med ovanligt kallt väder

Den höga årsmedeltemperaturen har skapats av långa perioder med varmt eller mycket varmt väder, och få perioder med ovanligt kallt väder.

Vintern var i allmänhet den mildaste sedan 2008, men innehöll en längre period i januari med kallare väder än normalt i norra Sverige.

Våren fortsatte med varmt väder. I både mars och april var det på åtminstone en del stationer rekordvarmt.
I slutet av april skedde dock ett bakslag, och i början av maj hade flera stationer de lägsta majtemperaturerna på ett halvsekel eller mer. Men värmen återkom senare.

Sommaren var varm i hela landet. Men till besvikelse för många inföll en av årets fåtaliga perioder med ovanligt kyligt väder just kring midsommartid. 

Juli var i framför allt västra Norrland den varmaste hittills. I början av augusti inföll årets högsta temperaturer samtidigt som den stora skogsbranden härjade i Västmanland. Senare i augusti präglades vädret av flera kraftiga skyfall.

De tre höstmånaderna var alla varmare än normalt i praktiskt taget hela landet. Men de skiljde sig i så måtto att september bjöd på många solrekord, oktober på mycket regn och november på mycket solfattigt väder i södra Sverige.

Den nya vintern inleddes milt i december följt av vinterväder i hela landet under jul och mellandagarna.

Nederbörd och solskenstid

I praktiskt taget hela Sverige har år 2014 varit soligare än normalt. Nederbörden visar ett mer skiftande mönster. Torrast har det varit i norra Norrland, där några stationer i Lappland bara fått lite drygt halva normalmängden. I stråk från Bohuslän upp mot Dalarna har det däremot på en del håll fallit cirka 50% mer nederbörd än normalt.