2013 – Globalt sett ännu ett varmt år

Året 2013 kommer med största sannolikhet att hamna bland de tio varmaste åren sedan globala mätningar började kring år 1850. Det meddelar Världsmeteorologiska organisationen (WMO) i ett pressmeddelande.

Mätvärdena för den globala medeltemperaturen januari till och med september 2013 indikerar att årets globala temperatur kan hamna aningen över motsvarande värden för åren 2012 och 2011.

Den mest noterbara väderhändelsen under 2013 är förmodligen den fruktansvärda tropiska orkanen som drabbade Filippinerna förra veckan. En annan händelse som noteras är den extrema hettan i Australien under deras sommar, med rekordvärden i januari. Året har sedan fortsatt med ovanligt varmt väder i Australien.

I Sverige är det kanske den varma majmånaden, i främst i Norrland, som meteorologiskt sett är mest minnesvärd, men det de flesta kommer att minnas är sannolikt den för semesterfiraren behagliga sommaren.

Världsmeteorologiska organisationen (WMO) meddelar att en slutlig och mer detaljerad publicering kommer i mars 2014.

Pressreleaser, WMO