2012 – Globalt sett ännu ett varmt år

I ett preliminärt pressmeddelande meddelar Världsmeteorologiska organisationen (WMO) att 2012 med största sannolikhet inte kommer att bli något undantag från den skara av år (2001-2011) som alla varit de varmaste som observerats.

I ett preliminärt pressmeddelande meddelar Världsmeteorologiska Organisationen (WMO) att 2012 med största sannolikhet inte kommer att bli något undantag från den skara av år (2001-2011) som alla varit de varmaste som observerats. Den globala temperaturen för perioden januari – oktober 2012 är enligt WMO den nionde varmaste perioden sedan 1850.

Bland de mest spektakulära väderhändelserna under 2012 hör den rekordlåga isutbredningen i Arktis, extrem värmebölja under mars i Europa och USA, svår torka i delar av USA och norra Brasilien, svåra översvämningar i delar av Västafrika mellan juli och september. I början av året drabbades Eurasien av en svår köldknäpp.

WMO meddelar att en slutlig och mer detaljerad publicering kommer i mars 2013.

Länk till WMO's pressmeddelande.