2011 – ett varmt, blött och åskrikt år

2011 når snart sitt slut. Vädermässigt har året gett hela landet temperaturöverskott. Vissa delar har fått nederbördsrekord medan andra delar verkar få mindre nederbörd än under ett normalt år. Året bjöd på en hel del övriga väderrekord, exempelvis gällande blixtnedslag.

Varmare än normalt i landet

När nu bara några dagar återstår av 2011 kan vi konstatera att hela landet kommer att få temperaturöverskott. De största avvikelserna finns i Norrland och drygt 2 grader över det normala vilket är omkring en halv grad lägre än de varmaste åren som på många håll i norr fortfarande är 1934 och 1938. Lokalt i Norrland kommer dock 2011 med stor sannolikhet att bli det varmaste året som uppmätts sedan mätningar inleddes under andra halvan av 1800-talet. I Östersund/Frösön med mätningar från 1860 och framåt ser 2011 ut att överträffa det gamla rekordet från 1934 och 1938.

I södra Sverige väntas årsmedeltemperaturen hamna 1-2 grader över det normala jämfört med normalperioden 1961-1990. De minsta avvikelserna återfinns i östra Skåne, Blekinges kustområde samt södra Öland där temperaturöverskottet blir omkring 1 grad. Uppvällning av kallt djupvatten i september och oktober höll nere temperaturerna och bidrog till att hösten där blev något kyligare än normalt.

Bortsett från februari har samtliga årets månader dominerats av temperaturöverskott. Av dessa blev april och november riktiga rekordmånader och flera rekord i medeltemperaturen formligen krossades då, framför allt i april. På ett par håll i södra Sverige, exempelvis i Göteborg och Malmö, blev april en sommarmånad då medeltemperaturen där låg över 10°.

Avvikelsekartor temp o nederbörd 2011
Avvikelsen från det normala i grader Celsius för temperaturen (vänster) och nederbörden i procent (höger) för den 1 januari 2011 till och med 26 december 2011. Observera att detta är en automatgenererad karta och endast är tänkt för att ge en överskådlig bild. Förstora Bild

Överlag blött i landet

I de inre delarna av norra Norrland kommer 2011 ses som ett riktigt blött år med drygt 50% mer nederbörd än normalt jämfört med normalperioden 1961-1990. Lokalt i landet blev det nya nederbördsrekord för året som helhet.

Jokkmokk i Lappland slog sitt gamla rekord från 1935. Det nya rekordvärdet från Jokkmokk ökade anmärkningsvärt mycket från 737 mm till nära 900 mm. Även Skara i Västergötland ser ut att få ett nytt årsrekord. Där fattas det än så länge dock några millimeter för att det gamla nederbördsrekordet på 845 mm från 1927 skall slås. Till de riktigt blöta månaderna hör augusti och september då nya nederbördsrekord sattes på sina håll.

I östra Svealand och sydöstra Norrland föll mindre nederbörd än under ett normalt år. Även vid Västerbottens kustbälte ser det ut att bli torrare än normalt. Särskilt juli månad var torr och bidrog till årsgenomsnittet. Stockholm hade sin torraste julimånad sedan 1959. En annan torrmånad var november som lokalt blev rekordtorr i sydöstra Götaland.

Några andra väderrekord under 2011

Förutom nya rekord i medeltemperatur och nederbörd(samt brist på nederbörd) sattes även ett par andra rekord under 2011:

  • Den 2-3 mars nådde medelvinden vid Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen 44 m/s vilket är tangerat svenskt vindrekord för fjällstationer.
  • Den 7 juni registrerades 41 000 blixturladdningar vilket är det största antalet sedan det nuvarande blixtlokaliseringssystemet togs i bruk 2002. Dessutom blev sommaren som helhet den åskrikaste sedan starten 2002.
  • I november satte Östersund nytt rekord i antal soltimmar vilket är det högsta uppmätta värdet där sedan mätstarten 1957.
  • Den 27 november uppmättes 41 m/s i byvinden ute vid Hanö i Blekinge vilket blev nytt svenskt byvindsrekord för november månad.
  • I november sattes även nya bottenrekord med avseende på snön, eller snarare bristen på den. Praktiskt taget hela landet hade barmark fram till den 18 vilket är unikt så sent på säsongen.
  • Den 13-14 december åskade det rejält i södra Sverige vilket gjorde att årets sista månad blev den åskrikaste decembermånaden som registrerats sedan nuvarande blixtregistreringssystem togs i drift 2002.