2011 ett av Sveriges varmaste år

År 2011 blev ett av de varmaste åren sedan 1930-talet i Sverige. Nästan alla månader under året gav överskott i temperatur. Undantaget var den kalla februari.

Temperaturavvikelsen för 2011 från normalperioden 1961-1990.
Temperaturavvikelsen för 2011 från normalperioden 1961-1990.

Många kanske minns att förra vintern var lång och kall, men både januari och mars 2011 gav temperaturöverskott. Februari var däremot kallare än vanligt (liksom december 2010).

De månader som framförallt bäddade för det höga årsvärdet var april, november och december. Årsmedeltemperaturen i Sverige 2011 hamnade två grader över den normala.
 
Detta gör att år 2011 blev ett av de varmaste åren sedan 1930-talet i Sverige. Tillsammans med år 1990 och 2000 ligger 2011 två grader över medelvärdet för 1961-1990.

Dessa tre år ligger dock lite under de två varma åren 1934 och 1938. Att 1930-talet och även flera år på 1940-talet var ungefär lika varma som flertalet år de senaste decennierna i Sverige är ett regionalt fenomen. I ett globalt perspektiv var många år på 1930- och 1940-talen också väldigt varma, men de är inte i närheten av de senaste tio årens temperaturöverskott.

Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den
Årsvärden av temperatur för Sverige. Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. År 2011 är orangefärgat då värdet är preliminärt. Foto SMHI Förstora Bild

Observera att de presenterade värdena avser ett urval stationer (37 st) med långa serier. De är någorlunda jämnt fördelade över landet, men temperaturvärdet är strikt betraktat inte ett Sverigemedelvärde.

Jämför med andra länder

Det kan vara intressant att jämföra med liknande sammanställningar från några andra länder i Europa för att till exempel se vilka år som där varit de varmaste. Alla är ännu inte uppdaterade med år 2011.

Årsmedeltemperaturer i Norge

Årsmedeltemperatur Danmark

Årsmedeltemperaturer i Finland

Årsmedeltempratur Storbrittanien

Årsmedeltemperatur Frankrike

Årsmedeltemperatur Spanien

Globala temperaturer

Global temperatur - CRU UK

Global temperatur - Berkeley

Global temperatur - NASA