2011 blev ett varmt år, både globalt och i Sverige

Den amerikanska vädertjänsten NOAA presenterar att 2011 blev det elfte varmaste året globalt sett. SMHI, som tar fram årsmedeltemperaturen för Sverige, ser att fjolåret hade preliminärt två grader varmare än normalt, vilket i så fall gör att 2011 hamnar på delad tredje plats.

Den amerikanska vädertjänsten NOAA har gjort årliga sammanställningar av den globala årsmedeltemperaturen sedan 1880. De rapporterar att 2011 hamnade på plats elva i listan över varmaste år. I absoluta tal var 2011 års medeltemperatur 0,51° över medelvärdet för åren 1901-2000. Senast globalmedelvärdet för årsmedeltemperatur visade underskott var 1976.

Förra året blev också det varmaste La Niña-året man känner. La Niña är ett storskaligt havsfenomen i Stilla havet utanför Sydamerika, som verkar kylande på den globala temperaturen, till skillnad mot El Niño som ger högre temperaturer.

Ett av de varmaste åren för Sverige

Sveriges årsmedeltemperatur 2011 blev preliminärt 2,0° över medelvärdet för 1961-1990 (den s.k. normalperioden), vilket i så fall gör att 2011 hamnar på delad tredje plats ihop med åren 1990 och 2000. De enda år som varit ännu varmare (sedan mätningarna började 1860) är 1934 och 1938.

I Norge blev avvikelsen 1,8° över medelvärdet för normalperioden, och 2011 är tillsammans med 1990 och 2006 det varmaste året man känner sedan mätningar påbörjades där år 1900. I Finland blev överskottet 1,9° vilket tillsammans med 1989 placerar 2011 på andra plats bakom 1938.

Årsvärden temperatur för Sverige prel 2011
Årsvärden av temperatur för Sverige. Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. År 2011 är orangefärgat då värdet är preliminärt. Foto SMHI Förstora Bild