2010 – Ett av de allra varmaste åren globalt – men i Sverige kallast sedan 1987

I Sverige avvek årsmedeltemperaturen 2010 påtagligt från de globala medelvärdena. Medan 2010 globalt sett tävlar med 2005 och 1998 om att vara det hittills varmaste året så var 2010 det kallaste året i Sverige sedan 1987.

Enligt den amerikanska vädertjänsten NOAA så var den globala medeltemperaturen för 2010 0,62° högre än långtidsmedelvärdet. Detta tangerar det hittills högsta globala medelvärdet från år 2005 och ligger 0,02° över medelvärdet för år 1998.

Felmarginalen är dock större än några hundradels grader och andra beräkningsinstitut har en något annan rangordning av de olika åren. Det är dock otvetydigt att 2010 globalt sett var ett av de allra varmaste åren hittills.

De allra största avvikelserna från det normala hittar vi i Arktis, där det med få undantag var mer än 3 grader varmare än normalt. Mest extrema var förhållandena i området från Hudson Bay till sydvästra Grönland, där året rätt allmänt var 4-6 grader varmare än normalt. (länk: dmi.dk/dmi/2010_rekordvarmt_paa_groenland)

Som exempel på andra områden med i genomsnitt mycket högre temperaturer än normalt under 2010 kan nämnas Nordafrika och sydvästra Asien.

Skandinavien bland de kallaste områdena

Skandinavien var ett av några få områden på jorden som avvek från det varma globala mönstret. I västra Sverige var året på många håll ca 1,5 grader kallare än normalt och lokalt i Norge var året drygt 2 grader kallare än normalt.
Met.no - "2010 det 10.kaldeste året"

Under 2010 skedde ett skifte från El Niño (med varmt vatten i östra Stilla havet) till La Niña (med kallt vatten i östra Stilla havet). Detta bidrog till att det globalt sett förhållandevis kallaste havsvattnet återfanns utanför Sydamerikas västkust.

I Sverige kallast sedan 1987

Preliminära beräkningar visar på att den genomsnittliga årsmedeltemperaturen för landet som helhet under 2010 var cirka 1 grad lägre än den normala.
Detta avviker jämfört med de senaste tjugo åren. Sedan 1987 har endast årsmedeltemperaturer över den normala förekommit, bortsett från 1996 då årsmedeltemperaturen var något under den normala.
 
Normalperioden definieras som 1961-1990.

De månader under 2010 som bidrog mest till temperaturunderskottet var januari, februari, november och december. Mest extrem var december då det lokalt i Värmland var cirka 9 grader under normal månadsmedeltemperatur. På flera mätplatser i Götaland var december den kallaste på över 100 år.