190 länder deltar i världskongress om väder- och klimattjänster

Idag startar FN-organet WMOs tre veckor långa världskongress. Stort fokus ligger på de nya klimattjänster som ska utvecklas och som riktar sig främst till utvecklingsländerna. Sverige representeras av SMHI som är på plats i Geneve.

WMO logga

Världsmeteorologikongressen samlas vart fjärde år och är det högsta beslutande organet för WMO, World Meteorological Organization. Kongressen pågår under tre veckor från den 16 maj och samlar runt 600 delegater från världens regeringar och väderinstitut.

SMHI representerar Sverige och är på plats med generaldirektör Lena Häll Eriksson och WMO-samordnaren Ilmar Karro:

– Ett viktigt fokus blir hur man ska gå vidare och realisera de nya klimattjänster som klubbades på World Climate Conference-3 år 2009, säger Ilmar och fortsätter:

– Denna satsning, Global Framework for Climate Services, GFCS, syftar till att ta fram klimattjänster för alla länder och alla samhällssektorer, men viktigast och mest bråttom är det med stöd till utvecklingsländerna. Det kan handla om att ta fram klimattjänster som kan hjälpa till att reducera katastrofrisker och förbättra vattenförvaltning, jordbruk och sjukvård.

Tjänsterna ska mestadels bygga på befintliga strukturer för exempelvis observationer, modellberäkningar och forskning, medan en del komponenter behöver vidareutvecklas. Hit hör exempelvis frågor om hur den komplexa informationen ska presenteras till användarna, som kan vara allt från regeringar och kommuner till enskilda jordbrukare.

Kongressen kommer också att godkänna planer och budget för den kommande perioden fram till 2015 och välja ny ledning samt det organ som följer upp och styr verksamheten.