Vård och omsorg

Verksamheterna inom vård och omsorg är helt beroende av att kommunens infrastruktur, såsom byggnader och vägar, är funktionell året runt. Vårdtagarnas hälsa står i fokus. I klimatanpassningsplanen är människors hälsa en central aspekt som måste beaktas både i dagens och i framtidens klimat. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Vård och omsorg.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom vård och omsorg.

Värmebölja – broschyr med råd till personal inom vård och omsorg

AnalyseraIdentifieraGenomföra

Information från Folkhälsomyndigheten om risker och praktiska råd till personal inom vård och omsorg för att hantera värmeböljor.

Inventeringsverktyg för klimatanpassning inom vård och omsorg

Identifiera

Fyra korta enkätformulär som FOI tagit fram som ansvariga för olika sociala verksamhetsenheter inom kommunen kan använda för att inventera arbetet med klimatanpassning.

Beredskap vid värmebölja

Genomföra

Folkhälsomyndighetens kloka råd och förslag på konkret hantering inför och under en värmebölja presenteras tillsammans med kunskapsunderlag kring effekter.

Särskilda råd vid värmeböljor riktade till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal

Genomföra

Särskilda råd vid värmeböljor riktade till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal, samlade i ett dokument av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens film med råd vid värmeböljor, till vård- och omsorgspersonal

Genomföra

Filmen berättar om hur värme påverkar kroppen, om riskläkemedel samt hur vårdpersonal kan bidra till att förebygga ohälsa och sjukdom till följd av värme. Version med undertexter.

Folkhälsomyndighetens film med råd vid värmeböljor, till dig, dina vänner och anhöriga

Genomföra

Filmen berättar om hur värme påverkar kroppen och ger enkla råd till riskgrupper och deras anhöriga om hur de kan förebygga hälsoeffekter vid en värmebölja. Version med undertexter.

Värmebölja – möjliga effekter och åtgärder inom vård och omsorg

Genomföra

Hur påverkas verksamheter inom hälso- och sjukvård samt omsorg av värmeböljor? Ta del av en kunskapssammanställning om vad som kan hända i samhället under värmeböljor, riktad mot verksamhetsutövare på kommunal nivå.

Mätetal och utvärderingsfrågor

Följa upp

Nedan finns förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Vård och omsorg.

1 är nuvarande resultatsidan
Steg