Mätetal och utvärderingsfrågor

Förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Utbildning och barnomsorg.

  • Riskminskning/hantering har införlivats i läroplaner.
  • Andel grönyta respektive hårdgjord yta på skol- och förskolegårdar.
  • Antal medvetenhetsaktiviteter i kommunen.
  • Antal medvetenhetsaktiviteter i de mest utsatta sociala och ekonomiska sektorerna.
  • Frågor kring klimatanpassning når även mer utsatta befolkningsgrupper (ex material på olika språk tas fram).
  • Skuggade ytor och svala rum finns för barn och personal under värmeböljor.