Näringsliv

Attraktionskraften för etablering av företag är beroende av långsiktiga och trygga förutsättningar. Turistnäringens utveckling påverkas av utbud och efterfrågan men även av besökarens upplevda komfort under vistelsen. Klimatanpassningsplanen utgör en grund för hantering av konsekvenser från klimatets påverkan men även för att fånga upp visionära möjligheter i en klimatförändring. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Näringsliv.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom näringslivsområdet.

Mätetal och utvärderingsfrågor

Följa upp

Nedan finns förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Näringsliv.

1 är nuvarande resultatsidan
Steg