Kommunledning

Initiativ för att ta fram en klimatanpassningsplan innebär ett beslut för att säkerställa att kommunens service till invånarna är och förblir anpassad till vädrets påverkan. Planen är en del av, eller komplement till, översiktliga plandokument och fördjupade verksamhetsplaner. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Kommunledningen.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom kommunledningen.

Mätetal och utvärderingsfrågor

Följa upp

Nedan finns förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Kommunledning.

1 är nuvarande resultatsidan
Steg