Mätetal och utvärderingsfrågor

Nedan finns förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Kommunikation.

  • Andel anställda som har genomgått utbildning om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder.

  • Antal arrangemang riktade till medborgare och lokala aktörer för medvetandegörande.

  • Dialog med viktiga beslutsfattare inom kommunens gränser finns på plats.