Tack till

Deltagare i Lathundsprojektet

Avesta kommun

Fagersta kommun

Gullspångs kommun

Hallsbergs kommun

Hylte kommun

Hässleholm kommun

Kumla kommun

Lycksele kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Västerbotten

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Mörbylånga kommun

Ragunda kommun

Storumans kommun

Strömsunds kommun

Sveriges Kommuner och Landsting

Tengnäs, Bo - Deltagare i Lathundsprojektet via Hylte kommun (Naturbruk AB)

Ystad kommun

Övriga

ACT Adapting to Climate change in Time

Botkyrka kommun - Klimatstrategin

Boverket - Webbutbildning klimatanpassning i fysisk planering

ClimateXchange, Skottland

CSPR, Linköpings universitet - Verktygslåda för Klimatanpassning

European Climate Adaptation Platform - The Adaptation Support Tool

European Climate Adaptation Platform - The Urban Adaptation Support Tool

Folkhälsomyndigheten - Beredskap vid värmebölja

French Environment and Energy Management Agency - Monitoring & evaluating climate change adaptation at local and regional levels (pdf)

Inhouse people management - Checklista: så här genomför du en framgångsrik workshop

Kristianstads kommun - Klimatanpassningsplan

Lerums kommun - Klimatanpassningsplan för Lerums kommun (pdf)

Linköpings kommun - Testat Lathunden i projektets slutskede

Ljungby kommun - Verksamhetsplan för Klimatanpassning (pdf)

Ljungby kommun - Handlingsplan Klimatanpassning (pdf)

Länsstyrelsen i Jönköpings län - Skyfallskartering i GIS (pdf)

Länsstyrelsen i Stockholms län - Systemtyper och klimatfaktorer – Lathund som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser (pdf)

Länsstyrelsen i Stockholms län - Checklista för klimatanpassning i fysisk planering (pdf)

Länsstyrelsen i Östergötland - Testat Lathunden i projektets slutskede

Länsstyrelsen i Östergötland - Verktyg för kommuner som vill komma igång med klimatanpassning (pdf)

Malmö stad - Handlingsplan för klimatanpassning Malmö 2012-2014

Mariestads kommun - Klimatanpassningsplan (pdf)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Framtida perioder med hög risk för skogsbrand enligt HBV-modellen och RCP-scenarier (pdf)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet: framtagande av metodik för utredning på kommunal nivå (pdf)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Vägledning för översvämningskartering av vattendrag (pdf)

New York Academy of Sciences - New York City Panel on Climate Change 2015 Report, Chapter 6, Indicators and Monitoring

Oskarshamns kommun - Vatten- och avloppsplan för Oskarshamns kommun (pdf)

Piteå kommun - Plan för klimatanpassning (pdf)

SMHI - Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet. Klimatologi Rapport no 40

Statens geotekniska institut - Geokalkyl för planering av bebyggelse

Statens geotekniska institut - Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion (pdf)

Sundsvalls kommun - Klimatsäkring pågår (pdf)

Svensk Försäkring & IVL Svenska Miljöinstitutet

Sweco Environment AB - Kostnads-nyttoanalys av översvämningsåtgärder i Göteborg – en pilotstudie (pdf)

Totalförsvarets forskningsinstitut - Integrera klimatanpassning i kommunal risk och sårbarhetsanalyser (pdf)

Trelleborgs kommun - Klimatanpassningsplan (pdf)

Unionen - Stockholmsrapporten

Vedin, Bengt Arne - Praktiska tips och övningar för en brainstorming-session

Västerviks kommun - Strategi för klimatanpassning (pdf)

Västerås Stad - Handlingsplan för klimatanpassning (pdf)

Växjö kommun - Klimatanpassningsplan (pdf)

UKCIP - Adaptation Wizard

Åtvidabergs kommun - Testat Lathunden i projektets slutskede