Finansiering av åtgärder

Finansiering av klimatanpassningsarbetet är ofta en central fråga hos kommuner.

För att kunna genomföra åtgärder behövs ofta resurser i form av tid och pengar. Olika typer av åtgärder (analyserande, organisatoriska och styrande, informativa samt tekniska och ekosystembaserade) kostar olika mycket men måste alla finansieras. De fysiska åtgärderna är de som är mest kostsamma och där är behovet av externfinansiering som störst. Större åtgärder finansieras ofta med en kombination av olika lösningar. På Klimatanpassningsportalen kan du läsa mer om finansiering av klimatanpassning.

Hur kan klimatanpassning finansieras i kommuner? (Klimatanpassningsportalen)