Om Asköstationen

Stationstyp: Kustboj
Stationsnummer: 33022
Stationsid: Askö
Stationsnamn: Askö
Latitud: 58.8020
Longitud: 17.6252
Djup: 38 m
Observationsperiod: 2014-
Status: Aktiv
Parametrar:
 
Vindens riktning och hastighet, luftens temperatur och tryck.
 Salthalt, vattentemperatur, strömriktning och hastighet på flera nivåer.
 Klorofyll-fluorescens, turbiditet och syre.
 

Askö kustboj
Förstora Bild