Varför är vissa moln platta undertill?

Många moln har en tydlig undersida eller som det också kallas molnbas. Några av dessa, speciellt stackmoln, är synbart platta.

De moln som är mest platta på undersidan är stackmolnen (Cumulus). De förekommer mest under sommarhalvåret och i varmare länder året om. De bildas när varm och fuktig luft stiger från markytan och uppåt.

På väg uppåt avkyls luften. På en viss nivå blir det så kallt att vattenånga börjar kondenseras och bilda molndroppar. På denna nivå, exempelvis 800 m, ligger molnets platta undersida.

Molnets översida blir mer oregelbundet formad (blomkålslik) beroende på lokala variationer i vertikalvindens hastighet samt fuktighetstillgång och temperaturförhållanden i molnet.