Vakthavande hydrolog

Ett flertal hydrologer på SMHI bildar en ständig jour för att utföra en av våra viktigaste uppgifter, att varna för höga flöden i sjöar och vattendrag. Vid allvarliga flödessituationer mobiliseras en speciell organisation inom SMHI för att kunna ge ett ökat stöd, framförallt till beslutsfattare. Henrik Spångmyr är en av våra vakthavande hydrologer.

Vakthavande hydrolog Henrik Spångmyr
Vakthavande hydrolog håller sig ständigt uppdaterad på läget och jobbar nära SMHIs prognosmeteorloger.

– Mina nuvarande arbetsuppgifter kretsar kring den hydrologiska varningstjänsten, bland annat som vakthavande hydrolog. Jag arbetar också mycket med utveckling av de verktyg och modeller som används av de vakthavande hydrologerna, vattenmyndigeter, vattenkraftsindustrin med flera. Här kan man själv påverka sina arbetsuppgifter och därmed rikta in sig mot det man tycker är intressant.

– Jag läste hydrologi på Institutionen för Geovetenskaper, vid Uppsala Universitet. Efter min utbildning sökte jag ett av de årligt återkommande sommarjobben på SMHI, och har nu varit här i fem år.

– Trevliga arbetskamrater bidrar till ett väldigt bra arbetsklimat där nyanställda och erfarna arbetar tillsammans med olika uppgifter och projekt. Det möjliggör en gemensam kompetensutveckling då både den erfarne och den nyanställde får dela med sig av metoder och infallsvinklar. En annan stor fördel med arbetsplatsen är SMHIs föreningar som gör det möjligt att utöva sina fritidsintressen, till exempel orientering, via jobbet.