Utläsning av väderleksrapport

Väderleksrapport uppläses i radio från studion på Hantverkargatan 29 i Stockholm år 1924. Uppläsare är G Holmqvist och de bägge åhörarna är Anders Ångström (t v) och Carl Johan Östman.

Väderrapport uppläses i radio 1924
Foto SMHI