Utbrott på solen

Solen är en stjärna som ibland får utbrott och kastar stora mängder med laddade partiklar. Om dessa når jorden kan det bli polarsken (norrsken). Här visas ett exempel på utbrott observerat från en satellit.

Mellan jorden och solen finns en punkt där gravitationen är lika stark mot solen som den är mot jorden. Runt denna punkt rör sig satelliten SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Ombord på satelliten, som är ett samarbetsprojekt mellan ESA och NASA, finns flera instrument vars uppgift är att observera solen.

Data i form av bilder och små filmer läggs upp på en sajt i nära realtid. Alla som så önskar kan därmed hålla koll på solen och dess fläckar. 

Här följer en film från början av oktober 2011 tagen med instrumentet LASCO C3.
 
Komet krockar med solen och utkast av plasma.

Källa: SOHO (ESA & NASA) 

Några kommentarer till filmen

Instrumentet är riktat mot solen, men solen täcks av en skiva. Den vita ringen i mitten visar hur stor solen skenbart är. Skivan skyddar instrumentet mot den starka solstrålningen och den gör det möjligt att observera den relativt sett svaga strålningen från den utkastade materien.

Ett diffust mörk område går från skivan ner mot vänster. Detta är armen som håller skivan framför solen.

I bakgrunden syns stjärnor som vita små prickar. Den starkare vita punkten med ett streck igenom (kl. 10) är planeten Merkurius. Strecket orsakas av störningar i optiken och är inget reellt fenomen.

I början av filmen kommer en komet infarande från nedre vänstra hörnet. Den är så nära solen att den lyses upp kraftigt. Och enligt kommentarer på SOHOs hemsida löstes den upp och klarade sig inte förbi solen.

Strax innan kometen försvinner in bakom skärmen sker ett utbrott från solen mot övre högra hörnet. Heta gaser (plasma) kastas ut och bildar slingor. Och precis efter kometen försvunnit sker ett nytt utbrott. Nu mot den vänstra delen av bilden.

Eftersom de utkastade materien innehåller laddade partiklar (ett plasma bestående främst av elektroner och protoner) så påverkas det av solens magnetfält. Detta gör att det bildas bågar och slingor.

Utbrott kan ge norrsken

Filmen avslutas med ett uppåtriktat utbrott. I detta läge vet man inte om den utkastade plasman kommer att nå jorden. Om rörelsen är mot jorden så tar det ungefär ett dygn innan den kommer fram. I dessa fall kan det uppstå norrsken över Sverige.