SMHI bidrar till IPCCs rapport om klimatförändringen

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer sin femte rapport om klimatförändringen, Assessment Report 5 (AR5). Den första delen presenterades i september 2013. I mars 2014 presenterades del två, och i april del 3. I oktober 2014 kom den avslutande syntesrapporten.

Forskare och experter vid SMHI har bidragit med forskningsresultat och klimatdata till IPCCs utvärdering. Flera medarbetare har också deltagit i granskningsprocessen. En av rapportens huvudförfattare (lead author), , är verksam vid SMHI. Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI, deltog som expertstöd i den svenska delegationen under IPCCs konferens i Stockholm i september 2013, när den första delen av rapporten behandlades.

IPCC och SMHI

FNs klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), är en mellanstatlig organisation som bildades av WMO och UNEP 1988. Panelen består av 195 stater och ett antal organisationer.

Från 2014 är SMHI så kallad Focal Point, nationell kontaktpunkt, i Sverige för IPCC. En nationell kontaktpunkt upprätthåller kontakterna gentemot IPCCs sekretariat i Genève. Ansvaret omfattar också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet. Det kan vara som författare, granskare eller deltagande i workshops och andra möten.

SMHI utvecklar kunskap och ökad förståelse för klimatförändringar i bred samverkan med andra institut och universitet, nationellt och internationellt. SMHI bedriver också forskning inom områdena meteorologi, hydrologi, oceanografi, luftmiljö och atmosfärisk fjärranalys, ofta relaterat till klimatförändringar.

Klimatmodeller

SMHIs enhet för klimatforskning, Rossby Centre, arbetar med utveckling av klimatmodeller samt med tillämpning av resultat för att öka kunskapen om klimatet. Beräkningar med den globala klimatmodellen EC-Earth är ett bidrag till det globala samarbetet CMIP5. Det utgör grunden för den första delen av IPCCs femte rapport.

Klimatanpassning

Klimatförändringen påverkar oss alla. Översvämningar, torka och ökad smittspridning är bara några exempel. Arbetet är omfattande inom många områden för att vårt samhälle ska bli mer motståndskraftigt. I mars 2014 kom andra delen av IPCCs utvärdering ”Impacts, Adaptation and Vulnerability” som bland annat handlar om klimatanpassning. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI fungerar som en nod för kunskap och mötesplats för aktörer i svensk klimatanpassning, på regeringens uppdrag.

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, SLCP

Utöver långlivade klimatpåverkande ämnen, såsom koldioxid, är även kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (Short-Lived Climate Pollutants, SLCP) av betydelse för jordens klimat.

I april 2014 utkom del tre av IPCCs femte rapport, som handlar om åtgärder för att minska utsläpp (begränsningar av klimatförändringar, ”Mitigation of Climate Change”). För första gången tar rapporten även upp kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, SLCP.

SMHI har sedan 2011 i uppdrag från Miljödepartementet att samordna det svenska SLCP-arbetet.

Förkortningslista

  • CMIP5 = Coupled Model Intercomparison Project Phase 5
  • AR5 = Assessment Report 5
  • IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change