Västerhavets miljö

Sökresultat 1071 träffar

2003 - låga flöden Norrland och Svealand

Hydrologi

Året 2003 inleddes med låga flöden efter ett torrt avslut på 2002.  Liten vårflod på många håll i Sverige och en torr höst gav låga flöden och grundvattennivåer.

Senast uppdaterad:

Tröskelvärden för vädervarningar

MeteorologiHydrologiOceanografi

Tröskelvärden är regionalt anpassade värden för vädervarningar som SMHI kommer att använda för att initiera beslut- och samverkansprocessen inför beslut om vädervarning. Tröskelvärdena är överenskomna mellan SMHI och länsstyrelserna.

Senast uppdaterad:

Notifieringar till samhällsaktörer vid vädervarningar

MeteorologiHydrologiOceanografi

I samband med övergången till ett förnyat vädervarningssystem kommer möjligheten att prenumerera på utfärdade varningar via mejl från SMHI att upphöra. Från april 2021 kommer det istället att finnas tre sätt för samhällsaktörer att få notifieringar om vädervarningar.

Senast uppdaterad:

Nationell vägledning för vädervarningar - samhällsaktörernas arbete

MeteorologiHydrologiOceanografi

Samtliga aktörer som berörs av vädervarningar behöver förstå vad det förnyade varningssystemet innebär och hur det påverkar den egna verksamheten. Därför finns Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete (upplaga 2) som ett stöd i detta arbete. 

Senast uppdaterad:

Informations- och utbildningsmaterial till SMHIs varningssystem

MeteorologiHydrologiOceanografi

För att underlätta övergången till det förnyade vädervarningssystemet finns en mängd informations- och utbildningsmaterial. Grundutbildning Samhällsaktörer är webbaserad och består av fyra utbildningsmoduler (video) och ett frågeformulär. SMHI och MSB har också tagit fram utbildningsmaterial om …

Senast uppdaterad:

Om vädervarningar - för samhällsaktörer

MeteorologiHydrologiOceanografi

En av SMHIs absolut viktigaste uppgifter är att varna när vädret riskerar att medföra störningar i samhället. I det förnyade vädervarningssystemet som planeras gälla från och med den 27 april 2021 är samverkan en del av processen att utfärda en varning. SMHI samarbetar också med andra …

Senast uppdaterad:

Nedisningsmodellen

Oceanografi

Under de kalla månaderna varnar SMHI för nedisning av fartyg. För att göra prognoser för nedisning används modellen Nedis som ger en sannolikhetsbedömning för risken för nedisning.

Senast uppdaterad:

Oceanografiska vågmodellen SWAN

Oceanografi

För den som befinner sig på havet är det viktigt att bland annat känna till hur höga vågor som väntas. I samband med stormar blir vågorna ofta höga och kan då även leda till översköljning vid kusten och skador längs kustlinjen.

Senast uppdaterad:

Oceanografiska modellen NEMO-Nordic

Oceanografi

NEMO-Nordic är en oceanografisk modell som bland annat ger prognoser för vattenståndet i havet. SMHI kör flera olika versioner av NEMO-Nordic, både korta och långa prognoser. Modellen är viktig för att kunna utfärda varningar för högt och lågt vattenstånd, och även för aktörer som arbetar på havet.

Senast uppdaterad:

Beskrivningen av Sveriges vattendrag

Hydrologi

Ett av SMHIs uppdrag är att beskriva hur vattnet rör sig från det att det fallit ned som nederbörd tills det når havet. Observationer, modellberäkningar och beskrivningar av sjöar och vattendrag används som underlag till allt från att varna allmänhet för översvämning och risk för …

Senast uppdaterad: