Östersjön

Östersjön är havet som gränsar till Sverige i öst och syd. Den årliga medeltillrinningen till Östersjön är 440 km³/år, nederbörden är 225 km³/år och avdunstningen är -185 km³/år. Nettot om 480 km³/år rinner ut genom sunden.

havsvy mot land

Om Bälten och Öresund var stängda skulle vattenståndet på grund av tillrinning öka med 114 cm, nederbörd med 58 cm respektive avdunstning med -48 cm per år fördelat över hela Östersjöns yta som är 386700 km². Nettot blir 124 cm per år eller i genomsnitt 0,3 cm vattenståndstillskott per dygn.

Slutsatsen blir att dessa vattenflöden har liten effekt på det dagligen observerade vattenståndet eftersom vattnet kontinuerligt rinner ut genom sunden.

Läs mer om Östersjön genom att följa länkarna till höger.