Östersjön

Östersjön är havet som gränsar till Sverige i öst och syd. Den årliga medeltillrinningen till Östersjön är 440 km³/år, nederbörden är 225 km³/år och avdunstningen är -185 km³/år. Nettot om 480 km³/år rinner ut genom sunden.

havsvy mot land

Om Bälten och Öresund var stängda skulle vattenståndet på grund av tillrinning öka med 114 cm, nederbörd med 58 cm respektive avdunstning med -48 cm per år fördelat över hela Östersjöns yta som är 386700 km². Nettot blir 124 cm per år eller i genomsnitt 0,3 cm vattenståndstillskott per dygn.

Slutsatsen blir att dessa vattenflöden har liten effekt på det dagligen observerade vattenståndet eftersom vattnet kontinuerligt rinner ut genom sunden.