Vågbojar

SMHI äger sedan 2005 ett antal vågbojar som mäter vågor och ytvattentemperatur.

Vågboj
Vågboj som mäter vågor och ytvattentemperatur. Foto Henrik Lindh Förstora Bild

Vågbojen är ungefär 70 cm i diameter och är förankrad med en typ
av "gummisnodd" närmast bojen för att få största möjliga rörlighet.
Inuti bojen finns en sensor som mäter vågornas höjd, riktning, period
och spektrum. Bojen är också utrustad med en givare som mäter
ytvattentemperatur på ungefär 0,5 meters djup.

Data samlas in en gång per timme via satellit till SMHI i Norrköping
varifrån data skickas vidare till olika användare. Data presenteras 
under Havsobservationer i tabell- och diagramform inom 30 minuter
efter mätning. SMHI driver också två havsbojar, som mäter fler
oceanografiska parametrar.