Kustbojar

SMHI driver tillsammans med flera marina centra sex kustbojar som automatiskt observerar och rapporterar ett stort antal parametrar.

Kustboj från Techworks
Kustboj från Techworks
Havsbojsskiss
Skiss som visar hur havsbojarna är konstruerade. Foto SMHI Förstora Bild

Data samlas in en gång per timme via satellit eller GSM till SMHI i Norrköping
varifrån data skickas vidare till olika användare. Data presenteras 
under Havsobservationer i tabell- och diagramform inom 30 minuter
efter mätning. SMHI driver också två havsbojar och tre vågbojar som mäter ett stort antal parametrar.