Ferrybox

SMHI har mätningar på flera fartyg som trafikerar Östersjön och Västerhavet. Utrustningen för detta kallas ferrybox. Parametrar som mäts är bl.a. vattentemperatur, salthalt, klorofyll, syre och turbiditet.

SMHI driver tillsammans med det finska naturvårdsverket (SYKE) en ferrybox som är installerad på fartyget TransPaper. Fartyget trafikerar sträckan mellan Göteborg och Uleåborg i norra Finland varje vecka. Parametrarna vattentemperatur, salthalt, klorofyll, syre och turbiditet mäts kontinuerligt och data samlas in en gång per timme. När fartyget ligger i hamn tas referensprover och mätutrustningen underhålls av personal från SMHI och SYKE.