U/F Sensor

SMHIs undersökningsfartyg (U/F) Sensor byggdes 1976 och anpassades speciellt för oceanografisk mätverksamhet i kustnära vatten.

1976-Sensor
Foto SMHI

En av huvuduppgifterna var att kartlägga kylvattenspridningen från de svenska kärnkraftverken. Inriktningen har förändrats under åren.

Under 80- och 90-talen användes U/F Sensor för miljömätningar i samband med byggandet av Öresundsbron och en gasledning mellan Danmark och Sverige.

Därefter var en viktig del av arbetet så kallade recipientkontroller åt bland annat vattenvårdsförbunden. Detta innebar kartläggningar av vattenkvalitet och biologisk aktivitet, såsom algblomning.

U/F Sensor användes också för utsättning och upptagning av olika oceanografiska mätinstrument t.ex. strömmätare, vågmätare, temperatur- och salthaltsmätare.

År 2009 avyttrades fartyget av SMHI.

U/F Sensor
Foto SMHI