Havsbojar

SMHI driver två havsbojar som automatiskt observerar och rapporterar ett stort antal parametrar. En havsboj ägs utav SMHI och är placerad väster om Väderöarna i Skagerack. Den andra havsbojen ägs utav Försvarsmakten och är placerad öster om Huvudskär i Östersjön.

Mätsystemet består av en yt- respektive undervattensdel. Ytdelen består av en boj som mäter både oceanografiska och meteorologiska parametrar. Vid havsytans nivå observeras lufttryck och lufttemperatur och på fyra meters höjd observeras vindens riktning, hastighet och byighet. Inuti bojen finns en sensor som mäter vågornas höjd, riktning och period.

Havsboj
Havsboj med Kustbevakningens fartyg i bakgrunden. Foto Per Olsson Förstora Bild

Själva undervattensdelen består av en slinga där mätinstrument på
olika nivåer mäter flera oceanografiska parametrar såsom vatten-
temperatur och salthalt. Ett bottenplacerat instrument mäter även
strömmens riktning och hastighet på olika nivåer.

Havsbojsskiss
Skiss som visar hur havsbojarna är konstruerade. Foto SMHI Förstora Bild

Data samlas in en gång per timme via satellit till SMHI i Norrköping
varifrån data skickas vidare till olika användare. Data presenteras 
under Havsobservationer i tabell- och diagramform inom 30 minuter
efter mätning. SMHI driver också tre vågbojar som mäter vågor och
ytvattentemperatur.