Vertikalpelare

Bland halofenomenen är vertikalpelaren inte helt ovanlig, men icke desto mindre kan den ofta vara slående och spektakulär.

De olika komponenterna i en halo orsakas av skilda typer av iskristaller. Gemensamt för dessa är att de är välutvecklade genom en långsam tillväxt och har väldefinierade geometriska former.

Olika kombinationer av iskristalltyp, kristallorientering, kristallrörelse och solhöjd ger varierande halokomponenter. De viktigaste geometriska formerna hos iskristallerna som ger upphov till olika halofenomen är plattor, långa och korta prismor samt sammansatta flaskprismor.

Vertikalpelaren bildas som en enkel spegling på undersidan av horisontellt liggande, platta iskristaller.

Vanligen observeras vertikalpelare i samband med solens upp eller nedgång. Färgen är ofta gul till orange.  Solen behöver alltså inte vara över horisonten för att halon ska synas.

Vertikalpelaren syns oftast ovanför solen, men den kan ibland även synas under solen.

En variant av vertikalpelare är ljuspelare. I detta fall är inte solen ljuskälla utan gatubelysning, strålkastare eller starka lampor över tex idrottsplatser.

Vertikalpelare ett halofenomen
En vertikalpelare observerad i Närke i februari 2011 före solens uppgång. Foto Arne Pettersson Förstora Bild