Tromber och fallvindar i Sverige 2020-

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan förbli helt okända. Tack vare nya dokumentations- och kommunikationsmedia är det troligen numera ett större antal iakttagelser av tromber som blir allmänt kända. Men förmodligen finns fortfarande ett visst mörkertal när det gäller antalet tromber.

Här följer en sammanställning över kända tromber under år 2020 och 2021.
I de fall det saknas fotodokumentation av själva tromben finns alltid en viss osäkerhet om det handlar om en äkta tromb eller mycket kraftiga vindbyar från bymoln.
Även om det finns fotodokumentation av den molnslang (tuba) som brukar förknippas med en äkta tromb, så saknas ofta verifierade rapporter om skador på marken eller tecken på att vatten sugits upp från en havsyta. Om en luftvirvel inte når ner till marken/havsytan så är tuba en bättre beteckning än tromb.

Tromber och fallvindar under år 2021

Den första rapporten om en kraftigare tromb år 2021 kom den 8 maj från Grums i Värmland. Det hittills intensivaste dygnet var den 29 juli med iakttagelser av minst sex olika tromber. När det gäller skador på skog verkar den allra kraftigaste tromber ha berört Hultsfreds kommun i östra Småland den 8 augusti.

8 maj En tromb orsakade stora skador på bilar och fastigheter i ett villaområde i Grums i Värmland. Bland annat kastades en hel friggebod iväg och ett par tak slets bort.

2 juli I Änganäs, Ingelstad i södra Småland slet en tromb loss takpannor från ett hus, skadade ett staket med mera. En åskfront låg vid tillfället över södra Götaland.

7 juli En tromb eller möjligen kraftiga fallvindar slet av flera tak från sjöbodar i Mollösund på Orust. En kallfront med åska fanns nära västkusten vid tillfället.

8 juli En tromb slet loss ett tak från en lokal i Storheden utanför Luleå. Vid tillfället passerade ett band med åskskurar över nordöstra Norrland och det rapporterades även om hagel 3-4 cm i diameter.

14 juli En tromb knäckte en del träd och välte gravstenar på en kyrkogård i Presterud i Kristinehamn i Värmland.

29 juli En tromb iakttogs över Mälaren vid Prästfjärden.

29 juli En tromb iakttogs över hav vid Hovs hallar i nordvästra Skåne.

29 juli En tromb iakttogs över hav vid Bohus-Malmön norr om Lysekil. I Bovallstrand lite längre norrut välte en tromb en stor badhytt. Det är osäkert om det rör sig om samma tromb eller två olika.

29 juli En tromb iakttogs över Vänern utanför Sjötorp och Gullspång.

29 juli En tromb iakttogs över Siljan.

29 juli En tromb slet bort stora delar av ladugårdsbyggnader vid Vargön utanför Trollhättan.

31 juli En tromb iakttogs över hav från Neptuni åkrar på norra Öland.

31 juli En tromb iakttogs över Apelviken i Varberg.

4 augusti En tromb iakttogs över hav från Stora Karlsö.

Tromb vid Stora Karlsö
Tromb observerad från Stora Karlsö den 4 augusti 2021. Foto Olle Henriksson Förstora Bild

4 augusti En tromb iakttogs från Sundre på södra Gotland. Något oklart om tromben befann sig över land eller över hav.

4 augusti En tromb observerades vid Gärsnäs på Österlen i Skåne. En del mindre föremål kastades omkring men inga allvarligare skador är kända.

8 augusti En tromb iakttogs i Tveta söder om Hultsfred i östra Småland. Förmodligen samma tromb fällde upp mot 10 hektar skog i en 150 meter bred trombgata i närheten av Odensås samt skadade en ladugård och fällde några stora ekar vid Bösebo. Flera ögonvittnen beskriver en virvlande luftrörelse, vilket tyder på att det rörde sig om en tromb och inte fallvindar. Även virrvarret av fallna träd stöder detta.

10 augusti En tromb iakttogs över hav väster om Fårö.

11 augusti En tromb observerades över hav från Klädesholmen i Bohuslän.

Kraftiga fallvindar

5 april Natten till annandag påsk den 5 april slets en carport iväg ett hundratal meter vid en gård i Berga söder om Ekshärad i Värmland. Det kan röra sig om kraftiga fallvindar i samband med en kallfrontspassage.

20 juni I Loka i Västmanland fälldes ett stort antal träd på kvällen den 20 juni. Dessa hade fallit åt samma håll, vilket gör det troligare att det rörde sig om kraftiga fallvindar i stället för en tromb.

Tromber och fallvindar under år 2020

Säsongens första kända tromb rapporterades från Stöcke i Västerbotten den 13 maj. Störst skador verkar ha förekommit vid ett tillfälle med kraftiga fallvindar i juni månad med omfattande trädfällning i Västerbotten.

13 maj En tromb skadade ett växthus och slet ner takpannor från en fastighet i Stöcke i Västerbotten.

18 maj En tromb iakttogs över Alnösundet utanför Sundsvall.

22 juni En tromb iakttogs över hav utanför Haverdal i Halland.

8 juli Minst två tromber iakttogs över Öresund mellan Helsingborg och Höganäs.

12 juli Ett par tromber drog fram över Gräsö vid Upplandskusten med en del skador på hus och fällda träd.

15 juli En tromb iakttogs utanför Teckomatorp i Skåne. Inga skadeverkningar är kända.

28 juli En tromb drog fram över Tibro i Västergötland med skador på ett halvdussin hus.

29 augusti En tromb alternativt kraftiga fallvindar slet sönder ett tak på en skola i Bullmark i Västerbotten.

29 augusti Från Falsterbo i sydligaste Skåne observerades fem tromber över hav.

2 september En tromb orsakade en del skador i en trädgård och slet loss taket på ett uthus i Hagby söder om Kalmar.

6 september En tromb eller alternativt kraftiga fallvindar slet bort ett tak på en ekonomibyggnad i närheten av Sundsvalls flygplats.

13 september En tromb iakttogs över hav från fågelstationen vid Haparanda Sandskär utanför Norrbottenskusten.

Kraftiga fallvindar

Enligt Skogsstyrelsen fälldes skog av fallvindar över ett område på cirka 500 hektar i Skellefteå kommun i juni. Ingen närmare datering finns tillgänglig.