Temperaturskillnader under dygnet

Det är ingen nyhet att temperaturen oftast är högre under dagen än under natten, eftersom solen värmer medan den är uppe, och värmen sedan strålar ut under natten. Temperaturskillnaderna mellan dag och natt förändras dock under årets gång.

Genom solstrålningen värms först marken upp och därefter luften genom kontakt med marken. Under en natt med klart väder och svag vind, sjunker sedan temperaturen på grund av att värme strålar ut från markytan och atmosfären till rymden.

Intressant är att skillnaden mellan dygnets högsta och dygnets lägsta temperatur förändras under året.

På vintern är skillnaden minst, det blir bara ett par grader varmare under dagen eftersom solen står lågt och inte är uppe särskilt länge. I februari-mars börjar man dock märka av skillnaden dels från ökad solinstrålning och dels i ökande längd på dagen. Det ger i snitt allt högre maximitemperaturer, samtidigt som det hinner bli rätt kallt under nätterna.

Diagram, temperaturskillnad dag och natt

Diagrammet visar temperaturskillnaden mellan dag och natt (dygnets högsta och lägsta temperatur) under förutsättningen att vinden är svag och att vädret är klart. De visar med andra ord hur mycket solen värmer upp luften.

Nedgången i slutet av mars och i april torde främst bero på att snötäcke ofta saknas vid den tiden på året. Solvärmen lagras då effektivt i marken under dagen och den kommer sedan luften tillgodo under natten genom att det inte finns ett isolerande snötäcke.

Mindre utbredning av snö är förmodligen också en bidragande orsak till att man inte ser samma stora temperaturvariationer under hösten med motsvarande solhöjd som på våren.

Några rekord

Den största dagliga temperatursvängning vi känner till i Sverige inträffade i Laxbäcken i södra Lappland i mars 1965. Den 24 mars var temperaturen på dagen uppe i -2,5° som högst, följande natt sjönk den till -37,6° och steg under dagen den 25 mars till -1,1°.

Som nämnts ovan så är snötäcke ofta en förutsättning för stora dagliga temperaturvariationer. Därför brukar dagstemperaturerna då ligga omkring noll som högst. Men från Ljusnedal i Härjedalen finns ett intressant exempel från mars 2007 med stora temperaturvariationer på båda sidor nollstrecket. Den 26 mars steg temperaturen från -14,3° under natten till +14,5° under dagen och sjönk sedan till -13,9° följande natt.

Det förtjänar att nämnas att ännu något större temperaturvariationer under ett dygn har förekommit i samband med att mild Atlantluft hastigt sveper in efter en period med sträng kyla. Men då är det fråga om temperaturstegring inte temperatursvängning. Temperaturen ligger kvar på den högre nivån och sjunker inte snabbt tillbaka.

Ett extremt exempel på denna typ av temperaturvariation är från Särna i Dalarna i januari 1914. Då steg temperaturen från -39,5° på kvällen den 12 januari till +1,5° ett dygn senare. Det var sedan fortsatt milt de följande dygnen.

Extrema temperaturvariationer