Snöfallet södra Norrland 1-3 februari 2018

Blåst och stora mängder snö orsakade problem utmed Norrlandskusten under några dygn. Snödjupen blev till slut imponerande.

Snökanon södra Norrlandskusten
Radarekon den 1 februari 2018 kl 16.40. Vi kan ana hur vinden ligger på utmed kusten när den roterar runt lågtryckscentrum utanför Hälsingekusten. Förstora Bild

Under några dygn föll rikligt med snö över främst Ångermanland, Medelpad och Hälsingland. Det största uppmätta snödjupet blev 175 cm i Gåltjärn i Ångermanland den 2 februari. 

Blåst gjorde också att det förekom drivbildning och trafikläget var minst sagt besvärligt. Snödjupet var redan före snöfallet allmänt mellan 50 och 100 cm i området och däröver på några snörika höjder.

Med hjälp av en privatperson Andreas Gustavsson och SMHIs tillsyningsman Kenneth Hurtigh gjordes några extra snödjupsmätningar den 5 februari, när läget hade stabiliserats. Dessa extra värden har ritats in på kartan tillsammans med SMHIs ordinarie mätplatser.

Värt att notera är att Gåltjärns värde nu är 165 cm. Det vill säga snön har sjunkit ihop en del. Tio centimeter i detta fall. Analysen är översiktlig vilket innebär att det kan finnas områden med större eller med mindre snödjup.

Det är till exempel högst sannolikt att det någonstans i området finns snödjup över 200 cm. 

snödjupet 2018-02-05
Snödjupet 2018-02-05 ett par dygn efter händelsen. För detaljer se texten. Förstora Bild