Pipkrake

Pipkrake är den isbildning, som uppstår i fuktig ytjord vid omväxlande tö och frost.

Yttemperaturen på marken kan lätt falla till under noll medan både luften en bit upp och jorden en bit ner har plusgrader.

Fukt från den varmare underliggande jorden kan då bilda iskristaller i markytan. Dessa isnålar kan luckra upp ytjorden när de växer till. De blir sällan större än några cm.

Pipkrake skiljer sig alltså från frost som innebär att fukt från luften fryser (deponeras) på markytan.  

Om vattnet i marken fryser på djupet kallas det tjäle.

Pipkrake i Värmland 2012

SMHI-medarbetaren Lars Bärring fick se och fotograferade utbredd och stora exemplar av pipkrake söder om Långban i östra Värmland den 27 oktober 2012.

Iskristallerna var allmänt flera cm långa och fanns i två diken på vardera sidan av en nyupptagen skogsbilväg. Dikena hade troligen grävts nyligen då vägen inte var färdigställd.

Pipkraken hade bildats i öppen mineraljord med stort inslag av sand och grus. Iskristallerna var i allmänhet 3-5 cm långa, ställvis längre. Det förekom partier med flera kristallager ovan på varandra, vilket antyder att de successivt tillväxt i omgångar.

Vädret hade under dagen varit klart och soligt, men vägen och dikena hade troligen varit i skugga hela dagen.

Närbild på pipkrake.
Foto Lars Bärring Förstora Bild
Dike med pipkrake
Foto Lars Bärring Förstora Bild