Personer med anknytning till SMHI

Under den tid SMHI och dess föregångare funnits har några personer satt betydande avtryck och påverkat utvecklingen. Givetvis saknas många i listan nedan och förhoppningsvis kommer listan att växa.