Ostabilt eller stabilt väder?

Vad menar meteorologerna när de pratar om ostabilt och stabilt väder? Det som avgör om vädret är stabilt eller ostabilt är väderförhållandena för en längre tid (en dag till några dagar). Vid ostabilt väder är det omväxlande väder och vädret kan ändra sig snabbt. Däremot vid stabilt väder ändrar sig vädret inte så mycket och en korttidsprognos kan göras med antagandet ”Det blir samma väder imorgon som det är idag”.

Anledningen till att vädret ibland är ostabilt och ibland stabilt beror på luftens egenskaper och rörelser i atmosfären.

Ostabilt väder

Vid ostabilt väder är det mycket rörelser i luften. Dessa rörelser i luften kan bero på att lågtryck med tillhörande fronter får luften att stiga och blandas runt. Detta gör att det skapas mycket ”väder” som kan ändra sig snabbt beroende på hur luften rör sig och vad som startade rörelsen. Hur ostabilt vädret blir beror också på luftens fuktighet. Om fuktig luft sätts i rörelse blir det mer nederbörd än om en torr luft sätts i rörelse. Eftersom vädret ändrar sig snabbt kan det vara svårt att göra en exakt väderprognos på lokal nivå.

Stabilt väder

När luften i atmosfären är relativt stilla, som vid ett högtryck, blir vädret stabilt. Stabilt väder kan förknippas med ”inget väder” vilket är svag eller ingen vind och ingen nederbörd. Om ett kraftigt högtryck bildas kan det ha svårt för att flytta på sig. Detta leder till att luftens egenskaper blir oförändrade och att vädret kan bli det samma i några dagar. När det är stabilt väder är det oftast lättare att gör en väderprognos för kommande väder.

Moln
Ett vitt moln. Förstora Bild