Lavinolyckor i Sverige

I Sverige får laviner sällan samma ödesdigra konsekvenser som till exempel i Alperna. Sedan millennieskiftet har drygt tio personer omkommit i laviner i Sverige. Den svåraste lavinolyckan i Sverige inträffade år 1957.

3 april 2018 En person omkom sedan han dragits med av en lavin som utlösts från Sielmatjåkka i riktning mot Nallostugan i Kebnekaiseområdet. Vid tillfället rådde rätt kallt väder och snötäcket i norra Lapplandsfjällen hade byggts på efter förhållandevis lite snö tidigare under vintersäsongen.

22 mars 2018 En skoterförare omkom i samband med att en rätt stor lavin utlösts vid Södra Gröndörrstöten nära Ljungdalen i Härjedalen. Vid olyckstillfället fanns stora snömängder i området och en längre kall period hade följts av några dygn med blidväder.

20 mars 2013 I samband med att en skidåkare föll ner i en ravin i Sarek utlöstes en lavin och personen omkom. Olyckan inträffade under en period med övervägande torrt och för årstiden kallt eller mycket kallt väder. Sedan tidigare fanns dock rätt mycket snö i området.

8 mars 2013 En skidåkare omkom i samband med en lavin på Västerskutan i Åre. Lavinen var efter svenska förhållanden ovanligt stor och bedöms ha varit cirka 250 meter lång och 400 meter bred. Efter ett snöoväder den 2-3 mars hade det samlats stora mängder nysnö i området.

6 februari 2012 I samband med en rutinkontroll av lavinfaran gick en lavin i Tänndalen i Härjedalen och en person omkom. Lavinen inträffade i slutet av en period med mycket kallt väder.

1 april 2006 På Kärrketjårro mellan Abisko och Riksgränsen omkom en person i en lavin som utlösts i samband med skoteråkning. Lavinen var cirka 150 meter bred. Lavinen inträffade under en period med rätt torrt och kallt väder.

30 mars 2006 En person omkom i samband med en lavin på Mörvikshummeln i Åre. Lavinen inträffade under en period med snöfall och måttlig-frisk ostvind.

14 april 2004 En lavin utlöstes i samband med en klätterolycka med två dödsoffer på Tjäktjatjåkka i Kebnekaisemassivet. Troligen brast en snödriva på toppkammen vilket både orsakade klätterolyckan och utlöste lavinen. Det hade fallit en hel del snö några dygn före olyckan, följt av temperatur omkring noll grader under olycksdygnet.

9 maj 2003 En person omkom i en lavin på Korsatjåkka mellan Abisko och Riksgränsen. Under en period före olyckan hade temperaturen pendlat omkring noll i området med små-måttliga mängder nysnö.

26 januari 2003 En person omkom i en lavin i Vittjåkkfjällen nära Arvidsjaur. Olyckan föregicks av en period med lätt till måttligt snöfall och rätt normala temperaturer för årstiden.

6 mars 2000 En lavin träffade personalbostäder i Riksgränsen och en person omkom. Under vintern hade det samlats stora mängder snö i Riksgränsenfjällen. Ett omslag till sydlig vind av stormstyrka byggde upp en hängdriva, som när den brast orsakade en 50 meter bred lavin.

Äldre lavinolyckor

Nedanstående sammanställning över lavinolyckor under 1900-talet gör inte anspråk på att vara fullständig.

29 december 1999 Vid Silverfallet i Jämtlandsfjällen hittades en person död under en lavin som gått några dagar tidigare.

Mars 1996 Vid Ansätten i Jämtland omkom två personer i en lavin.

21 april 1988 En person omkom efter att ha dragits med av en lavin vid Singi väster om Kebnekaise.

8 mars 1970 En person omkom i samband med ett snöskred i en grusgrop i Mellansel i Ångermanland. Snödjupet hade ökat 2-3 decimeter dagarna före olyckstillfället och temperaturen låg kring noll grader.
Detta är ett mycket sällsynt exempel på en lavinolycka med dödlig utgång utanför fjällområdet.

9 mars 1969 Två personer omkom i en lavin vid Rutfjället i Härjedalen. Olyckan inträffade under en period med blåst och snöfall efter en längre period med mycket kallt och torrt väder.

21 mars 1967 En person omkom i samband med en lavin vid Riksgränsen i nordligaste Lappland. Vid tillfället hade temperaturen kortvarigt nått upp till noll grader efter en period med minusgrader.

6 april 1962 Vid Dunsjöfjället i Härjedalen omkom fyra personer i en lavinolycka. Stora mängder snö hade byggts upp under mars månad 1962. Under dagarna före olyckan rådde stora temperaturkontraster mellan dag och natt.

13 februari 1957 Den svåraste kända lavinolyckan i Sverige inträffade vid Silverfallet nära Snasahögarna i Jämtland. Sex personer omkom. Några dygn före olyckan hade det skett en omläggning till kallare väder efter en lång period med rätt milt och ostadigt väder.

18 mars 1955 Fyra personer omkom i en lavin på Lillhamrafjället väster om Funäsdalen i Härjedalen. Lavinen var flera hundra meter bred och ett hundratal meter lång. Vid tidpunkten för olyckan hade det skett en övergång till kallare väder efter en ostadig och mild period med riklig nederbörd i fjällen.

20 februari 1952 Två personer omkom i en lavinolycka vid Fulufjället i Dalarna.

25 mars 1947 Vid Stråten, nära Storulvån, omkom två personer i en lavin.

21 mars 1944 Två personer omkom i en lavinolycka i området kring Storsätern-Grövelsjön i nordligaste Dalarna.

8 december 1943 Två värnpliktiga omkom i en lavinolycka vid Katterjaurestugan söder om Riksgränsen.

2 mars 1935 Vid Kappruet i Härjedalen omkom två personer i en lavinolycka.

1 januari 1917 Vid Drommen, Bydalen i Jämtland omkom två personer i en lavin.

25 januari 1916 Två personer omkom i en lavinolycka vid Katterjåkk nära Riksgränsen.