Lägsta uppmätta lufttryck i Sverige i april

Två lågtryck i april 1943 och ett lågtryck i april 1980 svarar för de lägsta registrerade lufttrycken i april månad.

Den 1 april 1943 passerade ett mycket djupt lågtryck norrut nära svensk-finska gränsen med lufttryck ner till 961 hPa i Haparanda. Knappt en vecka senare följde ytterligare ett mycket djupt lågtryck. Det rörde sig på en bana österut över norra Sverige och i Gäddede noterades då rekordvärdet 960,3 hPa.

I samband med ett lågtryck, som rörde sig ner över mellersta Skandinavien och fördjupades över Östersjön, noterades den 19 april 1980 lufttryck i paritet med rekordvärdena från 1943.

Närmast rekordlågtrycken från 1943 och 1980 kommer ett lågtryck över nordöstra Norrland den 5 april 2021 med ett lufttryck på strax under 964 hPa.

De fyra lägsta lufttrycken i Sverige i april

960,4 hPa i Gäddede den 6 april 1943

Avlästes klockan 11 den 6 april. Värdet finns dokumenterat i dagboken, men inte i journalen där endast huvudterminer journalfördes. Beroende på val av metod för korrigeringsmetod till havsytans nivå kan resultatet variera mellan 960,3 och 960,4 hPa. 960,4 hPa var det värde som rapporterades i synoptelegrammet.

961,0 hPa vid Visby flygplats den 19 april 1980

961,0 hPa i Jokkmokk den 6 april 1943

961,0 i Haparanda den 1 april 1943

Tveksamma eller tvivelaktiga värden

960,7 hPa på Nya Sylstationen den 6 april 1943

Stationen var belägen på cirka 1045 meters höjd, vilket gör korrektionen till havsytan osäker. Stationens lufttrycksiakttagelser bearbetades inte vid granskningen av journalerna, och medellufttrycket visar avvikelser på 2-4 hPa jämfört med Storlien och andra närliggande stationer.