Lägsta månadsmedeltemperatur i mars

Rekorden för lägsta månadsmedeltemperatur i mars varierar från 17-18 minusgrader i norra Lappland till knappt 5 minusgrader i kustnära områden i Götaland.

De lägsta marsmedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är mars 1888 den i särklass kallaste. Under 1900-talet var mars 1942 i allmänhet den kallaste.

-9,0° Ankarsrum (Småland) mars 1888
Med Edlunds formel fås -9,5°, vilket var den medeltemperatur som angavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.

-8,6° Helde (Västergötland) mars 1888
Med Edlunds formel fås -8,8°, vilket var det värde som angavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.

-8,5° Seltorp (Västergötland) mars 1888
Med Edlunds formel fås -8,8°, vilket var det värde som angavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.

De lägsta marsmedeltemperaturerna i Svealand

Liksom i Götaland är mars 1888 den verkliga rekordmånaden även i Svealand. De allra lägsta medeltemperaturerna rapporterades då från stationer i Uppland och södra Dalarna. Normalt rapporteras de lägsta medeltemperaturerna från norra Dalarna, men i mars 1888 fanns inga stationer i det området.
I mer modern tid kan mars 2018, 2006, 1962, 1947 och 1942 nämnas som exempel på mycket kalla marsmånader.

-11,9° Stjärnsund (Dalarna) mars 1888
Med Edlunds formel fås -12,1°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.

-11,4° Storbo (Dalarna) mars 2006

-11,2° Harg (Uppland) mars 1888
Med Edlunds formel fås -11,8°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.

-11,1° Uppsala mars 1888
Medeltemperaturen är beräknad som det aritmetiska medelvärdet av 24 timobservationer. Den medeltemperatur som publicerades både i Bulletin mensuel de l’observatoire métérologique de l’université d’Upsala och i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888 var beräknad på detta sätt. Om medeltemperaturen skulle ha beräknats med Ekholms formel hade man fått -11,2°.

-11,1° Marma (Uppland) mars 1888
Med Edlunds formel fås -11,8°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.
Enligt anteckning i journalen visade stationstermometern 0,2° för högt.

 

De lägsta marsmedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland är det svårt att hitta någon marsmånad som varit den avgjort kallaste. Som exempel på några av de kallaste kan nämnas mars 1981, 1966, 1962, 1947, 1899 och 1888.

-18,0° Karesuando mars 1966
I Meteorologiska iakttagelser i Sverige och i Månadsöversikten för mars 1966 angavs medeltemperaturen till -17,9° på grund av annan beräkningsmetod.

-17,8° Karesuando mars 1899
Med Edlunds formel fås -18,1°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1899.

-17,6° Naimakka mars 1962

 I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1962 angavs medeltemperaturen till -17,4° på grund av annan beräkningsmetod.