Konvektion och advektion

I vädersammanhang hör man ofta orden konvektion och advektion - vilka inom innebär vertikala respektive horisontella rörelser i gas eller vätska. Rörelserna orsakas av att olika massor har olika densitet, till exempel på grund av olika temperaturer.

Dessa strömningar i luft och vatten har stor betydelse för såväl meteorologiska som oceanografiska fenomen.

Konvektion i marknivå innebär att luften tillförs värme från marken och skapar en vertikal cirkulation. Är luften tillräckligt fuktig bildas moln och nederbörd kan börja falla. Ett exempel på advektion är sjöbris.