Hur var de senaste årens somrar?

Vårt minne är kort och ibland ger det en falsk bild om hur en viss sommar egentligen var. Detta kan slå åt båda hållen, exempelvis kan en person minnas att sommaren 1987 då regnade det minsann vareviga dag. Andra minns den soliga fotbolls-VM-sommaren 1994. Den mer närliggande sommaren 2018 kommer vi troligen ihåg som varm och solig. Men hur står sig dessa somrar mot alla andra?

I tre enkla figurer försöker vi här summera sommaren,  det vill säga de tre månaderna juni, juli och augusti, för år sedan 1983.  Vi utgår från de platser där SMHI mäter solskenstid.

Sommarens solskenstid i timmar per dag för ett antal orter och år.
Sommarens genomsnittliga solskenstid i timmar per dag för ett antal orter och år. Illustration SMHI Förstora Bild

Solskenstid

I den första figuren visas antalet solskenstimmar per dag i genomsnitt för de tre sommarmånaderna. Genomsnittet ligger vanligen på mellan 5 och 10 timmar per dag. Hur många timmar det rör sig om visas av symbolernas färg och storlek. Det vill säga ju större symbol och desto gulare den är, desto mer har solen lyst på den platsen under det året.

Här framgår det till exempel att 1994 var en solig sommar, men kanske inte den soligaste. För de flesta stationer toppar den mer närliggande sommaren 2018, förutom i  norra Norrland där 2006 ligger före. Vi ser även att Kiruna trots sin midnattssol inte har speciellt många solskenstimmar i genomsnitt. De långa dagarna gynnar däremot säkerligen Luleå och Umeå.

En annan detalj värd att notera är att den utpräglade inlandsstationen i Växjö visar med all tydlighet att det är solfattigare i Götalands inland än i dess kusttrakter. Denna kusteffekt bör man även ha i åtanke vad gäller några av de andra mätplatserna såsom Göteborg och Stockholm. De som tillbringar sina somrar i våra två största städer vet att det oftast är lite soligare ute i skärgården.

Antalet nederbördsdagar för sommaren (>1mm) för ett antal orter och år.
Antalet nederbördsdagar för sommaren (>1mm) för ett antal orter och år. Mätvärden kommer från stationer på närmast möjliga plats för att överensstämma med solstationerna i den första figuren. Tidsserierna kan också vara sammansatta av data från flera stationer. Illustration SMHI Förstora Bild

Regniga dagar

Den andra figuren visar antalet dagar då den uppmätta nederbörden är större än 1 mm. Även här visar symbolen både med färg och storlek ”hur regnig sommaren var”. 1983 och 1997 verkar ha varit torra år, medan 1987 och 1998 var blöta år för hela landet. Även 1993 verkar ha varit riktiga regnsomrar på några håll men inte överallt. Att Gotland (Visby) är ett kärt sommartillhåll kan också förstås. Detta då antalet nederbördsdagar här nästan alltid är mindre än på andra håll.

Antal varma dagar (med max temp över 20) under sommaren för ett antal orter och år..
Antal varma dagar (med max temp över 20) under sommaren för ett antal orter och år. Mätvärden kommer från stationer på närmast möjliga plats för att överensstämma med solstationerna i den första figuren. Tidsserierna kan också vara sammansatta av data från flera stationer. Illustration SMHI Förstora Bild

Varma dagar

Till sist har vi tittat på temperaturen i form av antalet dagar under sommarmånaderna då maximitemperaturen har nått över 20˚. I vårt avlånga och nord-sydligt orienterade land finns det givetvis fler sådana dagar i söder än i norr.

Intressant att notera är dock att till exempel Visby som utmärker sig i de två tidigare sammanställningarna, här har en mer tillbakaskjuten position. Östersjön dämpar värmen och därmed antalet dagar. Här ”gynnas” till exempel Göteborg och Stockholm. 1997, 2006 och 2018 var varma somrar, medan 1987 och 1998 även här utmärker sig som bottennapp.

En bra sommar

Vad är då en bra sommar? Det är givetvis en smaksak och det överlåter vi gärna till var och en att kora sin toppensommar.