Högsta temperaturer i november

I november är möjligheten för temperaturer över 20° borta. I alla tre landsdelar finns dock exempel på tillfällen då drygt 15° noterats.

De högsta novembertemperaturerna i Götaland

Med temperaturer på 17,0°-18,4° vid sju stationer får den 1-2 november 1968 sägas stå i en viss klass för sig när det gäller novembervärme. Denna vädersituation är mycket intressant även i det avseendet att det då rådde mycket stora temperaturkontraster mellan norra och södra Sverige. Bara några dygn tidigare hade det ännu gällande svenska köldrekordet för oktober noterats.
Endast vid ytterligare ett annat tillfälle har temperaturer upp mot 17° noterats i november i Götaland och det var 1899.

18,4° Ugerup (Skåne) den 2 november 1968
Vid observationen klockan 13 rapporterades 18,5°, men enligt ett inspektionsprotokoll från 1971 avlästes 13-temperaturen ur termogram och kan därför ha lägre noggrannhet än den maximitemperatur på 18,4° som avlästes på kvicksilvertermometer.

17,7° Kristianstad (Skåne) den 1 november 1968

17,7° Björka (Skåne) den 1 november 1968

17,5° Knäred (Halland) den 1 november 1968

17,5° Ugerup (Skåne) den 1 november 1968  

17,4° Genevad (Halland) den 2 november 1968

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

19,5° Mäshult (Halland) den 4 november 1890
Värdet publicerades i månadsöversikten för november 1890 men har senare strukits. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 7,4° och värdet avviker med ca 7 grader från övriga stationer.

18,0° Linköping (Östergötland) den 7 november 1899
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1899 och i månadsöversikten men har senare underkänts. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 10,8°. Onekligen förekom mycket höga temperaturer i november 1899, men huvudsakligen den 5 och 6.

De högsta novembertemperaturerna i Svealand

I Svealand är det flera novembermånader som tävlar om att uppvisa den högsta temperaturen Det är dels två år kring förra sekelskiftet (1899 och 1902), dels några år i mer modern tid (2015, 1999 och 1978 ).

16,0° Bie (Södermanland) den 6 november 1899
Värdet avviker med 1,5° från övriga stationer i Svealand, men från Östergötland rapporterades denna dag temperaturer över 15 grader. Maximitermometer fanns ej på stationen i Bie utan värdet avlästes på stationstermometern vid observationen klockan 14.

15,5° Hårsfjärden (Södermanland) den 12 november 1999
Värdet avviker en grad från övriga SMHI-stationer i Svealand, men får stöd av en närbelägen station ägd av dåvarande Vägverket.

15,3° Falun-Lugnet (Dalarna) den 2 november 2015

15,2° Östmark-Åsarna (Värmland) den 2 november 2015

15,2° Arvika (Värmland) den 2 november 2015

15,2° Bie (Södermanland) den 1 november 1902
Samma dag rapporterades temperaturer mellan 14 och 14,5 grader från ytterligare cirka fem stationer i Svealand. Maximitermometer fanns ej på stationen i Bie utan värdet avlästes på stationstermometern vid observationen klockan 14.

15,1° Säffle (Värmland) den 6 november 1978
Trots att värdet är fullt rimligt publicerades det av någon anledning inte i månadsöversikten för november 1978. Vid observationen klockan 13 var temperaturen 14,9°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

18,0° Falun (Dalarna) den 2 november 1902
Värdet publicerades i månadsöversikten för november 1902 men har sedermera underkänts. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 6,6°.

18,0° Falun (Dalarna) den 1 november 1902
Värdet publicerades i månadsöversikten för november 1902 men har sedermera underkänts. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 11,6°.

Exempel på sen oktobervärme

Den 28 oktober 2014 hade Stockholm/Arlanda 16,5°.

De högsta novembertemperaturerna i Norrland

För Norrlands del står de temperaturer som noterades den 2 november 2015 i särklass, med upp till 17,6° i Hudiksvall.
De tidigare högsta novembertemperaturerna rapporterades den 1-2 november 2011. November 1999 och 1902 finns också representerade i rekordtabellen med mycket höga temperaturer.

17,6° Hudiksvall (Hälsingland) den 2 november 2015

16,0° Hudiksvall (Hälsingland) den 1 november 2011

(16,0° Nyland (Ångermanland) den 1 november 1884)
Osäkert värde. Det avviker med drygt 2 grader från övriga stationer, Sundsvall rapporterade 13,8°. Stationen Nyland gjorde inga observationer av aktuell temperatur vid observationstillfällena utan rapporterade bara maximi- och minimitemperatur.

15,9° Delsbo (Hälsingland) den 2 november 2015

15,7° Kuggören (Hälsingland) den 2 november 2015

15,5° Järvsö (Hälsingland) den 2 november 2015

15,4° Söderhamn (Hälsingland) den 1 november 2011

15,3° Hudiksvall (Hälsingland) den 12 november 1999 

15,2° Hälsan (Gästrikland) den 1 november 1902
Från närliggande Gävle rapporterades 14,0° och från Svealand finns denna dag åtskilliga rapporter om temperaturer mellan 14 och 15 grader.

15,1° Hudiksvall (Hälsingland) den 2 november 2011

Exempel på sen oktobervärme

Den 28 oktober 2014 hade Torpshammar i Medelpad 17,6°.