Högsta temperaturer i maj

KOMMENTAR: Under maj 2018 har temperaturer över 30° rapporterats från samtliga landsdelar och den här artikeln kommer att omarbetas när data för maj 2018 är slutgranskade.

Det finns ett tämligen stort antal tillfällen i både södra och norra Sverige med högsta temperaturer mellan 29 och 31 grader. Men högre än så verkar svårt att nå i maj månad. Det enda undantaget är maj 1892 i Götaland. Dessutom visar ett tillfälle med lite drygt 33 grader redan den 1 juni att det någon gång borde gå att slå gällande majrekord.
Det är ytterst sällsynt att årets högsta temperatur i Sverige inträffar redan i maj, men år 1993 inträffade det redan den 23 maj i Hudiksvall. Även 2017 skedde detta då Oskarshamn noterade årshögsta den 28 maj.

De högsta majtemperaturerna i Götaland

För Götalands del ligger de högsta majtemperaturerna långt bort i tiden. Men de samstämmiga observationerna på 31,5-32,5° från Lund, Kristianstad och Kalmar verkar rätt övertygande. Dessutom är även det danska värmerekordet för maj från 1892.

32,5° Kalmar (Småland) den 28 maj 1892
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det en enklare typ av fönsterbur. Eftersom flera stycken av statens 2:a klass stationer samstämmigt rapporterade temperaturer omkring 32° vid det här tillfället kan värdet anses som rätt tillförlitligt. Från 3:e klass stationer rapporterades temperaturer upp till 33° (se nedan).

32,5° Kristianstad (Skåne) den 27 maj 1892
Se ovan angående rimligheten.

(32,1° Teckomatorp (Skåne) den 31 maj 1947)
Stationen var utrustad med fristående bur av sockerbolagstyp men troligen avlästes temperaturen på en mindre tillförlitlig termograf.

31,5° Lund (Skåne) den 27 maj 1892
Se ovan angående rimligheten.

30,6° Eftra-Broen (Halland) den 18 maj 2013

30,5° Varberg (Halland) den 31 maj 2016

30,5° Borås (Västergötland) den 14 maj 1907
Vilken typ av strålningsskydd som användes är okänt, men möjligen var det någon form av fristående bur.

30,5° Linköping (Östergötland) den 30 maj 1903
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är något osäkert, men troligen var det någon form av fönsterbur. Värdet kan verka en aning högt i jämförelse med övriga stationer samt i jämförelse med temperaturavläsningen klockan 14 i Linköping som var 26,4°.

30,5° Borås (Västergötland) den 27 maj 1901
Vilken typ av strålningsskydd som användes är okänt, men möjligen var det någon form av fristående bur. Värdet kan verka en aning högt i jämförelse med övriga stationer samt i jämförelse med en temperaturavläsning på 27,5° i Borås under eftermiddagen.

30,5° Borås (Västergötland) den 26 maj 1889
Vilken typ av strålningsskydd som användes är okänt, men möjligen var det någon form av fristående bur. Vid temperaturavläsningen i Borås klockan 14 var temperaturen endast 21,4°. Men enligt en anteckning i journalen hade det dessförinnan förekommit regn som kan ha sänkt temperaturen.

30,5° Borås (Västergötland) den 25 maj 1889
Vilken typ av strålningsskydd som användes är okänt, men möjligen var det någon form av fristående bur.

30,5° Lund (Skåne) den 21 maj 1886
Vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det en enklare typ av fönsterbur.

30,5° Linköping (Östergötland) den 21 maj 1886
Vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det en enklare typ av fönsterbur.

30,5° Linköping (Östergötland) den 27 maj 1880
Vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det en enklare typ av fönsterbur.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd eller på annat sätt tvivelaktiga värden

33,5° Alnarp (Skåne) den 31 maj 1947
Värdet publicerades i månadsöversikten för maj 1947. Men enligt ett inspektionsprotokoll från 1952 var stationen utrustad med en termometerhuv med plåttak som sannolikt gav för höga temperaturer.

33,0° Aplerum (Småland) den 27 maj 1892
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 14. Maximitermometer fanns ej vid stationen.

31,2° Smögen (Bohuslän) den 11 maj 1981
Värdet publicerades i månadsöversikten för maj 1981, men är sannolikt ett 5-gradersfel och värdet är numera underkänt.

Exempel på tidig junivärme

Torup i Halland rapporterade 33,1° den 1 juni 1979 och Borås rapporterade 34,5° den 2 juni 1889.

De högsta majtemperaturerna i Svealand

För Svealands del är det knappast möjligt att upprätta någon helt tillförlitlig statistik över värmerekorden för maj. De högsta temperaturerna är gamla och dokumentationen av de berörda stationernas instrumentering är knapphändig eller obefintlig.

(32,8° Uppsala (Uppland) den 30 maj 1841)
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är osäkert. Den högsta temperaturen i Stockholm i maj 1841 var 27,2° och den högsta temperaturen i Lund var 28,1°. Vid dessa stationer utfördes dock ej observationer av maximitemperatur, vilket hade införts i Uppsala 1839.

31,3° Nora (Västmanland) den 29 maj 1911
Värdet publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1911 men vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är osäkert. Vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen 30,4°.

31,0° Ultuna (Uppland) den 25 maj 1889
Endast maximi- och minimitemperatur rapporterades från stationen. Vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är osäkert, men möjligen var den utrustad med någon form av fristående bur.

30,9° Nora (Västmanland) den 28 maj 1911
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är osäkert. Vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen 28,9°.

30,4° Nora (Västmanland) den 24 maj 1889
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid stationen är osäkert. Vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen 27,2°.

30,2° Eskilstuna (Södermanland) den 29 maj 1946
Det högsta värdet i Svealand vid en station som med säkerhet varit utrustad med fristående spjälbur. Burens uppställning och kondition var dock inte helt tillfredsställande.

Högsta majtemperatur sedan 1961

29,9° Leksand (Dalarna) den 23 maj 2014
Rapporterades den 24 maj som en sammanslagen maximitemperatur över flera dygn och bedöms ha inträffat den 23 maj.

Högsta majtemperaturer vid två stationer samtidigt

Den 25 maj 2012 rapporterade både Arvika och Falun-Lugnet 29,8°.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

35,0° Fredriksberg (Dalarna) den 28 maj 1917
Stationen var enligt ett inspektionsprotokoll från 1916 försedd med en enklare termometer placerad utanför ett fönster. Värdet avviker med 3 grader från övriga stationer.

34,0° Likenäs (Värmland) den 28 maj 1941
Värdet publicerades i månadsöversikten för maj 1941 och betraktades länge som svenskt majrekord. Rekordet har senare underkänts på grund av att stationens strålningsskydd inte var tillfredsställande. Vid observationstillfället klockan 14 rapporterade Likenäs 29,0° och vid observationstillfället klockan 19 den 28 maj 30,0°.

34,0° Hamra (Södermanland) den 28 maj 1911
Värdet avviker med 2-3 grader från övriga stationer.

33,2° Gammalkroppa (Värmland) den 28 maj 1941
Vid observationstillfället klockan 14 var temperaturen 27,4°.

33,0° Mölntorp (Västmanland) den 25 maj 1920

30,5° Askersund (Närke) den 23 maj 1889
Värdet publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889, men mycket tyder på att stationen var utrustad med huv eller liknande bristfällig termometeruppställning.

De högsta majtemperaturerna i Norrland

Till skillnad från i Götaland och Svealand är de högsta majtemperaturerna i Norrland av rätt sent datum. Noteringar över 30° har förekommit 2014, 2013, 1988 och 1971.

30,6° Överkalix-Svartbyn (Norrbotten) den 31 maj 1971
Av någon anledning publicerades inte denna observation som månadens högsta temperatur i månadsöversikten för maj 1971. Värdet är dock fullt rimligt. Vid observationen klockan 13 var temperaturen 28,0° och vid observationen klockan 16 den 31 maj 29,0°.

30,3° Älvsbyn (Norrbotten) den 31 maj 1971
Inte heller detta värde publicerades i månadsöversikten (se ovan), men är fullt rimligt med 28,5° vid observationen klockan 13 och 29,6° klockan 16. Från ytterligare cirka fem stationer i norra Norrland rapporterades denna dag maximitemperaturer över 29°.

30.2° Markusvinsa (Norrbotten) den 31 maj 2013

30,2° Gävle (Gästrikland) den 21 maj 1865
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid den härtiden är osäkert, men troligen användes någon enklare form av fönsterbur. Klockan 14 rapporterade Gävle 28,8° och samtidigt avlästes 27,3° i Uppsala.

30,1° Gävle (Gästrikland) den 24 maj 2014

30,1° Skellefteå flygplats (Västerbotten) den 29 maj 1988

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

31,3° Grönsinka (Gästrikland) den 28 maj 1917
Avläst på stationstermometern vid observationen klockan 14. Stationen saknade maximitermometer.

31,1° Bispgården (Jämtland) den 27 maj 1941

31,0° Sidsjö (Medelpad) den 31 maj 1908